غرفه سازي نمايشگاه مشهد غرفه سازي نمايشگاه مشهد

مرجع مقالات رسمي غرفه سازي

نيروي غرفه نمايشگاه

نيروي غرفه نمايشگاه : تامين نيرو غرفه نمايشگاه يك عدد از تخصص هاي ما مي باشد،معمولا پروژه هاي نمايشگاهي در حالت فورس ماژور برگزار مي گردد و صاحب كار آن گاه از توصيه ايجاد غرفه نمايشگاه و تجهيزات غرفه به تامل تشريفات داخل غرفه و نيرو جهت غرفه مي افتد . 

نيروي غرفه نمايشگاه بايد از ارتباط ها عمومي دوچندان بالايي برخوردار باشد و اغلب آنها نيروهاي معني كننده هم مي باشند كه تسط بي نقص به دو گويش فرنگي را هم دارا مي باشند . 

غرفه سازي نمايشگاه مشهد

نيروي 
غرفه نمايشگاه تامين 
نيرو غرفه نمايشگاه نيروي غرفه نمايشگاه مي بايست از ظاهر نسبتا خير برخوردار باشد و در غرفه چه به عنوان نيروي اينفورميشن و نيروي اطلاعات غرفه و چه به تيتر سمپلر و پروموتر فعاليت مي كند بايستي از لحاظ آراستگي ظاهري،فن بيان،زبان بدن و مهارتهاي ارتباطي و ارتباط ها همگاني كامل شدن باشد و بتواند اطلاعات ارائه شده را نسبت به غرفه مربوطه به صدق به مخاطبين انتقال دهد . 
اما اضطراري به ذكر مي‌باشد كمپاني زرين تاج سمپلينگ هميشه قبلي از آغاز نمايشگاه نيرو نمايشگاهي را به تاييد صاحبكار مي رساند . 
همينطور درصورتي كه بنا به هر علتي صاحب كار از نيروي ذي‌ربط رضايت نداشته باشد اين مجموعه خويش را موظف مي داند تا با بده بستان نيروي ذي‌ربط تاييد صاحبكار را اخذ كند . 

بكارگيري 
نيروهاي متخصص نمايشگاهي به كارگيري از نيروهاي كارشناس غرفه دار نمايشگاهي (Informtion) براي پشت شمارش گر و در ضمن مهمانداران حرفه اي و مسلط به شغل در كنار حضور مترجمين مسلط به ادبيات نمايشگاهي امري بديهي و حتمي براي حضوري برنده در نمايشگاهها مي باشد . 

همه نيروهاي غرفه دار با پوشش متناسب و استاندارد نمايشگاهي و هم خواني با امر العملهاي صادره از حراست نمايشگاه و در ضمن تجربه و تخصص كافي در جذب مشتريان بالقوه و تبديل آن ها به مشتريان بالفعل در خدمت اهداف شركت شما خواهند بود . 

نيروي 
غرفه نمايشگاه نيروي 
غرفه نمايشگاه 
بازدهي 
چشمگير اطمينان خاطر داشته باشيد كه اتفاق افتاد ترتيب داده شده بوسيله زرين تاج سمپلينگ از ويژگي‌ها و استانداردهايي در حد انتظار و توقع مخاطبين برخوردار است . 
به يا اين كه داشته باشيد كه اشخاص شادمان مطمئناً اتفاق افتاد شمارا به ياد آورده و وقتي كه در قضيه شما تامل مي كنند احساس خوبي خواهند داشت و همين احساس عالي موجب كلام كردن در موضوع شما ميشود . و اين حاصل ايده ها و نيروهاي متخصص زرين تاج سمپلينگ مي باشد . 

كمپاني زرين تاج سمپلينگ اجراكننده برتر غرفه سازي نمايشگاهي همه ضمانت هاي اضطراري را از نيروهاي انساني اخذ مي كند تا اينكه كمپاني كنندگان در نمايشگاه با اعتماد كافي براي دوره نمايشگاهي از تخصص آن ها بهره‌گيري نمايند . 

نيروي غرفه دار نمايشگاه فقط يك عدد از سرويس ها مجموعه زرين تاج سمپلينگ مي باشد و تامين نيرو مختص به نمايشگاه نمي باشد همه نيروي غرفه دار جهت غرفه در پاساژها و مجتمع هاي تجاري تامين سمپلر و پروموتر براي همگي پاساژها ، تامين نيروي تبليغاتي جهت نصب نرم افزار و همچنين تامين نيرو جهت بازاريابي مي داني و اجراي پروژه هاي مي‌داني از سرويس ها تيم ما مي باشد . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/27 ساعت: ۰۸ توسط:ark04 :

كاتالوگ نمايشگاه

در 
طراحي ، وجه تمايز سرويس ها و جنس هاي شما با نمونه هاي مشابه مشخص و معلوم شود نكته ي ديگري كه در كاتالوگ نمايشگاه بايد زمينه دقت قرار دهيد، برجسته سازي محصولات و سرويس ها خود با بيان تمايزات آن ها و نيز چنين قابليت ها و خصوصيت هاي برتر نسبت به نمونه هاي مشابه هست . اين مسئله را حتي الامكان به فيس موردي و در قالب متني كوتاه ارائه فرماييد تا مشتري در كوتاه ترين دوران ممكن، اين مهم را دريابد و توانا به تصميم گيري براي خريد شود . در واقع با دقت به اين كه در نمايشگاه، تعداد رقباي شما فراوان مي باشند و هر يك به نحوي مي توانند مشتري را جذب كنند، ضروري مي باشد كه تمام تمهيدات ضروري جهت جذب پرسرعت مشتري در چنين قوانيني را بينديشيد . وقتي شما وجه تمايز جنس و خدمات خود را در كاتالوگ نمايشگاهي مطرح مي نماييد فرصتي ويژه جهت مقايسه با محصول ها و خدمات ارئه گرديده بوسيله رقباي خويش را براي مشتري ايجاد كرده ايد . اين فرمان گام مؤثري براي جلب حيث مثبت مشتريان خواهد بود . 

غرفه سازي نمايشگاه مشهد

كاتالوگ 
نمايشگاه 
معرفي 
خدمات و محصول ها نوين در كاتالوگ نمايشگاه در پباده سازي كاتالوگ نمايشگاه ، خدمات و محصولاتي نوين خود را به شكلي قابل اعتنا مطرح نماييد . زماني در مورد نو ترين ها سخن كنيد، مشتري و مخاطب به چهره ناخودآگاه، به طرف موضوع كشيده مي شود . اين دستور تأثير بسزايي در جذب آن ها براي خريد و استقبال از جنس ها و خدمات نو شما خواهد داشت . 

كاتالوگ 
نمايشگاه 
ذكر 
پل هاي ارتباطي با شما در طراحي كاتالوگ نمايشگاه پاياني نكته اي كه به خواسته داشتن بهترين كاتالوگ نمايشگاه بايستي ياد آوري نمود، ذكر پل هاي ارتباطي با شما مي باشد . شماره تلفن، آدرس اينترنتي و نيز چنين آدرس شما در صفحه هاي مجازي كه اين روز ها كاربران فراواني دارد، از گزاره موردها نام برده هستند . در واقع كاتالوگي كه شما به دست مخاطبين مي دهيد، گاهاً به خواسته به دست آوردن سفارش مي باشد . ذكر پل هاي ارتباطي براي اين خواسته مي باشد . از طرفي ورود مخاطبان به فضاي تلاش شما در فضاي مجازي مي تواند به مرور، آشنايي بهتري از شما حاصل كند . 

در آخر سفارش مي شود كه در پباده سازي كاتالوگ مطلوب نمايشگاهي از ايده هاي متخصصين در اين موضوع امداد بگيريد تا با برخورداري از بهترين كاتالوگ، حضوري موثر در نمايشگاه داشته باشيد و به سود ي مناسب خويش دست يابيد . 

در اين مقاله از وب سايت آرياغرفه درباره طراحي كاتالوگ نمايشگاه كلام كرديم . جهت كسب داده ها بيشتر مي توانيد از بخش خبرها و مقالاتديدن نمائيد . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/26 ساعت: ۰۶ توسط:ark04 :

قاب چيست سازه هاي اسپيس

اسپيس 
قاب چيست سازه هاي اسپيس قاب (space frame) فرم هاي هندسي منظمي مي‌باشند كه به طور متحد در كنار يكديگر قرار ميگيرند و با تقسيم نيروي وارده بوسيله وزن سازه، در كنار استحكام غرفه ها از زيبايي خاصي بر خوردار مي شوند . اسپيس كادر يا اين كه به عبارتي ديگر داربست نمايشگاهي جزو تجهيزات و بنا هاي نمايشگاهي محسوب ميشود . با ادغام اسپيس قاب و داربست نمايشگاهي نو مي بضاعت غرفه و سازه هاي نمايشگاهي متنوعي را توليد نمود . مضمون‌ لغوي اسپيس قاب كه كلمه و واژه اي انگليسي مي باشد به معنا سازه فضايي مي‌باشد . 

غرفه سازي نمايشگاه مشهد
اين اسم به حافظه ساختار مولكولي فضايي اسپيس قاب ميباشد 
يك اسپيس فريم به يك ساختار فضايي اشاره دارااست كه اعضاي آن به يكديگر متصل مي شوند به طوري كه آن ها علاوه بر نيروهاي محوري، لحظه و برش را نيز منتقل مي نمايند . در مقايسه، فضاهاي پين اتصال مي يابند و در نتيجه اعضاي آن در حال تنش يا اين كه فشرده سازي مي‌باشند و لحظه يا اين كه برش را انتقال نمي دهند . 
اسپيس قاب ها يا اين كه از واحدهاي مدولار پيش ساخته (سيستم مدولار) يا اين كه نصيب هاي منقطع با به كارگيري از اشكال گوناگون اتصال دهنده ها يا گره ها (سيستم گره اي) توده مي شوند . اين سيستم ها معمولا منحصربه‌فرد مي‌باشند . 
همچنين قابليت و امكان ايجاد اسپيس قاب ها بوسيله جوش به يكديگر وجود دارد . اين يك كارجايگزين پرهزينه خيس مي باشد . هنگام جوشكاري ميدان، مفاصل در نظر گرفته شده و به طور محكم اتصال مي يابند . 
طبيعت مثال هاي زيادي از تنظيمات بسته بندي فضايي تكراري مورد به كار گيري در اسپيس فريم ها دارد: منشا شش ضلعي لانه زنبوري؛ ارگانيسم هاي گياهي سلولي، اداره تكراري از كريستال ها و برف ها و غيره . مثلث بي آلايش ترين هندسه استوار است، به اين معنا كه شكل آن در هواپيما تغيير‌و تحول نمي كند، چون سه عضو متصل وجود داراست . اين موضوع براي چندين ضلعي مانند مربع، مستطيل، شش گوش نمي باشد . اعضايي كه با به كار گيري از اسپيس فريم ها توليد مي كنند مثلثاتي ميباشد كه ساختار را تثبيت مي نمايد . 

اسپيس 
قاب چيست 
مزاياي 
اسپيس فريم 
1) 
رفتار بنا هاي قشنگ و غرفه نمايشگاهي با به كارگيري از اسپيس فريم 
2) 
تنوع كاربري سازه نمايشگاهي اسپيس كادر از گزاره توليد سن و استيج 
3) 
هزينه كم قابليت و امكان اجاره اسپيس كادر (space frame) 
4) قابليت عبور تجهيزات برقي حرارتي و . . . . 
از فضاي اسپيس فريم 
5) 
سرعت در توليد و اجراي اسپيس فريم 
6) 
قابليت نصب و گشوده كردن سريع بنا اسپيس قاب براي ساخت غرفه نمايشگاهي 
7) 
بارگيري و حمل و نقل راحت سازه اسپيس فريم 
8) 
قابليت استعمال در هر وضعيت آب و هوايي در كليه نقاط كشور 
9) 
وزن ناچيز سازه هاي اسپيس فريم و كاربرد راحت اسپيس كادر در ساخت غرفه هاي نمايشگاهي 
10) 
اسپيس كادر بهترين بنا جهت روشنايي پردازي و غرفه آرايي ميباشد 
11) 
ايمني اسپيس فريم 
12) 
امكان نصب و اجراي اسپيس فريم در تمامي مكان هاي جغرافيايي با تنوع در اجرا اسپيس فريم 
اكنون آنكه در صورتي‌كه شما براي توليد غرفه نمايشگاهي خود،تصميم به استفاده از اسپيس كادر ها گرفته ايد . پس از تعيين غرفه هاي از پيش ساخته شده، مي توانيد با بهره به چنگ آوردن از خدمات و مشاوره كمپاني هاي غرفه سازي نمايشگاهي از اين بنا فايده گيريد . شما مي توانيد با يك طرح سفارشي،سفارش خود را براي ساخت اسپيس فريم سفارشي به يك عدد از كمپاني ها و مجريان واگذار فرمائيد و يا اين كه اين‌كه از اسپيس فريم هاي مهيا و از پيش ساخته شده منفعت گيريد و در مقطع زمان نمايشگاه به اجاره اسپيس كادر هاي نمايشگاهي روي آوريد . با استفاده از استندهاي چاپي با اسم و لوگو سازمان خويش شما مي توانيد اسپيس قاب هاي اجاره شده را در بازه زماني برهه زماني به كار گيري شخصي سازي نماييد . 
گزينش اجاره كردن اسپيس قاب براي توليد غرفه نمايشگاهي ،با توجه به گران بودن قيمت ساخت غرفه نمايشگاهي بوسيله چوب و نئوپان ،انتخاب بسيار مطلوب و مقرون به صرفه اي خواهد بود . بها ارزان اسپيس كادر اجاره اي نسبت به ديگر سازههاي نمايشگاهي اجاره اي از ويژگيهاي بارز اسپيس فريم نمايشگاهي اجاره اي ميباشد . بنا اسپيس كادر اجاره اي در اسرع بازه زماني در محل مورد نظر قابل اجرا ميباشد .و مي توانيد در كمترين بازه زماني و كمترين هزينه غرفه نمايشگاهي شما را اما با گزينش هاي هوشمندانه شما از در بين گونه هاي اسپيس قاب هاي اجاره اي متمايز كند . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/23 ساعت: ۰۶ توسط:ark04 :

اصول غرفه سازي در نمايشگاه تهران را بياموزيد . 

اصول غرفه سازي در نمايشگاه تهران را بياموزيد . 
در اين مطلب قصد داريم سر و راز غرفه سازي در نمايشگاه تهران را با شما در ميان بگذاريم .غرفه سازي در گونه خود مهارتي مي‌باشد كه منجر ارتقا بازديدكنندگان يك غرفه مي شود . 

غرفه سازي نمايشگاه مشهد

غرفه سازي در تهران داراي اصول خاصي مي باشد و الزاما براي پيروزي در نمايشگاه هاي تهران بايد كليه اصولغرفه سازي در تهران را رعايت نمود . همان طور كه مي دانيد نمايشگاه هاي في مابين المللي در تهران برگزار مي گردند و اين نمايشگاه ها مي توانند به ما در مورد ارتقاء صادرات غير نفتي امداد شاياني نمايند چراكه تمامي كمپاني ها در اين نمايشگاه شركت مي نمايند و از آنجايي كه اين نمايشگاه ها بازديدكننده هاي بخش اعظمي از خارج از ميهن به اين نمايشگاه ها مراجعه مي نمايند .نمايشگاه هاي بين المللي تهران به برهان يگانه بودن سبب گرديده تا غرفه سازي در تهران كمي گوناگون تر باشد و اصول غرفه سازي در تهران با بقيه شهرستان ها گوناگون باشد . 
انگيزه اصلي اين مقاله ،شناسايي دست اندركاران اثرگذار بر موفقيت نمايشگاههاي تخصصي بين المللي (صادراتي) و اولويت بندي آن ها و همچنين ابلاغ برخي نكات غرفه سازي در تهران مي باشد، و همچنين اشاره به نكات و اصول كليدي در جريان غرفه سازي در تهران ابتدا با توجه به تحقيقات نظري و با جمع آوري نظرها خبرگان، انديشمندان و مالك نظران دستور نمايشگاهي و از طريق پرسشنامه خبره، متغيرها و كارداران اثرگذار بر موفقيت نمايشگاه ها و چگونگي غرفه سازي در تهران شناسايي گرديد و آنگاه با توزيع 300 عدد پرسشنامه اصلي در جامعه آماري و توده آوري آن و به كارگيري از رويكرد تحليل عاملي و بهره گيري از نرم افزار SPSS به شناسايي دست اندركاران مفيد بر موفقيت نمايشگاههاي بين المللي پرداخته شد و با اعتنا به ارزش ويژه بدست آمده از فرآيند استخراج و تجزيه و تحليل آن به چهار ادله ذيل با اولويت اول تا چهارم دست پيدا كرده ايم . 
1- توجه به مديريت و هدايت عملكردي نيروها و تبليغات حرفه اي و تخصصي از مثال موارد با اهميت و مفيد در غرفه سازي در تهران مي باشد 2- 
شفاف سازي براي مشاركت كنندگان و لزوم نظام حمايتي و رعايت اصول بازرگاني و نمايش كالا از ديگر نكات حساس در مينه غرفه سازي در تهران مي باشد 3- 
دقت به شرايط حاكم بر جامعه و همكاري و مشاركت تمامي عامل ها درگير نمايشگاه هاي بين المللي 4- 
دقت به برهه زماني و فضاي برگزاري نمايشگاه در كشور ايران براي رهايي از وابستگي به نفت، سياست جايگزيني صادرات غيرنفتي جهت تامين ارز مسئله نياز كشور يعني صنايع داخلي را تشويق به توليد كالاهاي وارداتي و صادر شدن كالاها به ديگركشورها، بيش از هر بازه ديگري قضيه اعتنا قرار گرفته ميباشد . در اين زمينه هر آنچه كه بتواند به بسط صادرات غيرنفتي كمك كند مي‎‎ بايست مدنظر سياستگذاران، برنامه‎ريزان و فعالان اقتصادي قرار گيرد . يكي از ابزارهاي حساس براي رونق بخشيدن به صادرات و انجام فعاليت اثر گذار در تبليغات و بازاريابي كالاها و خدمات، نمايشگاهها مي‎باشند . با دقت به ايده ها كارشناسان اقتصادي و بازرگاني از موثرترين نمايشگاهها در بسط صادرات غيرنفتي، برگزاري نمايشگاههاي تخصصي (صادراتي) بين المللي مي‌باشد . البته منوط به توجه به اصول كمپاني در نمايشگاه و همينطور اصول غرفه سازي در تهران و بقيه نمايشگاه هاي در بين المللي . در اين مطلب مقدمه تعريف، گونه بندي اشكال نمايشگاهها، و تشريح مختصري كارداران اثرگذار بر موفقيت نمايشگاهها ارائه شده، و پس از محاسبه خط مش شناسي پزوهش، در نهايت به مشاجره و تفسير نتايج پرداخته گرديده مي‌باشد .كه اين تحقيق به آناليز عوامل موثر بر موفقيت آن مي‎پردازد . 
تعريف 
نمايشگاه و غرفه سازي در تهران در 
مقدمه بهتر مي باشد توصيف كاملي از نمايشگاه داشته باشيم 1-محل 
نمايش دادن و جاي جلوه دادن 2-محلي 
كه متاعهاي بازرگاني، توليدات كشاورزي و مصنوعات كارخانه ها يا اثرها باس تاني را به نمايش گذارند تعريف گرديده مي باشد . 
براي عبارت نمايشگاه در گويش هاي ديگر نيز مي توان متساوي هايي را پيدا نمود : Fair ، Exhibition و Ausstellung، Messe (آلماني) وExposition ( فرانسوي) . 
مكاني براي عرضه كالاهاي توليدي بنگاههاي اقتصادي است، اين تعريفي هست كه اين روز ها در ايران مي بضاعت و توان از نمايشگاه داشت . اكنون آنكه امروزه در كشورهاي پيشرفته نمايشگاه بيشتر براي رونق مبادلات و تسهيل ارتباطات تجاري بكار برده ميباشد . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/22 ساعت: ۰۹ توسط:ark04 :

برنامه  ريزي براي حضور كمپاني ها در نمايشگاه هاي بين المللي

برنامه 
ريزي براي حضور كمپاني ها در نمايشگاه هاي بين المللي بوسيله 
متينا هروي آخري بروز رساني دو شنبه 08 خرداد,1396 مجموعه مقالات نمايشگاهي هزينه 

غرفه سازي نمايشگاه مشهد
هاي مرتبط با حضور در نمايشگاه هزينه 
هاي مرتبط با حضور در نمايشگاه 
قطعا، تقريب هزينه ها در اولين باري كه در نمايشگاه حضور پيدا مي فرماييد عمل دشواري مي باشد ولي پس از محاسبه هزينه ها در اولين بار حضور در نمايشگاه، مي بضاعت محاسبات بهترو بدون نقص تري را براي نمايشگاه هاي بعدي تخمين زد . آن‌گاه از اين كه نمايشگاه به نقطه پايان رسيد (6 ماه آن‌گاه از نمايشگاه)، و هزينه هاي اول آيتم هاي جزئي مشخص شد، آن گاه آناليز آخرين هزينه هايي كه در نمايشگاه شده را بررسي كرده آن گاه نسبت نتيجه و هزينه هايي كه چهره گرفته را بدست آورده، و در نهايت مقدار موفقيتش را در نمايشگاه برآورد مي نمايد . 

هزينه 
ها به مورد ها تحت شكسته مي شوند: 
اجاره غرفه، سرويس ها رفاهي و هزينه هاي ديگر(آب و برق . . .) 
ساختار 
غرفه و تجهيزات خدمات 
غرفه و ارتباطات خدمات 
حمل و نقل و دفع زباله حقوق و دستمزد 
كارمندان و هزينه هاي سفر هزينه هاي ديگر . . 
محاسبه ليست هزينه هاي نمايشگاه يك نماي كلي از پيش بيني هاي مالي فيس گرفته براي هزينه ها را مهيا مي كند و جزئيات ليست بالا را بخش بندي مي كند . پس از اتمام آناليز تعداد داده ها، AUMA هزينه پروژه ها را براي حضور در يك نمايشگاه محاسبه كرده مي باشد . براين شالوده متوسط هزينه كمپاني در يك نمايشگاه در ميان المللي به عنوان مثال در مرزو بوم آلمان ميان رنج 750 يورو تا 950 يورودرهرمترمربع از يك غرفه مي باشد . با اين حال، اين ارقام فقط ارشادوراهنمايي براي تخميني از هزينه ها ميباشد و هزينه هاي حقيقي و واقعي ممكن مي‌باشد تغيير تحول كند . 

:بواسطه 
گستره كامل رخدادهاي موجود، متوسط هزينه اي كه در نمايشگاه ها مي شود به فيس ذيل است 
21% از هزينه ها، شامل اجاره غرفه و ساير هزينه هاي عمومي ازقبيل خدمات رفاهي، 31% شامل ساختار غرفه، تجهيزات و طراحي ، 38% ديگر مشتمل بر هزينه هاي سفر و اقامت و در غايت حدود 7% هزينه تبليغات و 3% براي موارد ديگر پرداخت مي شود . 

تأثير 
حضور كمپاني كنندگان در نمايشگاه تأثير 
حضور شركت كنندگان در نمايشگاه 
اكثر غرفه داران مي خواهند نسبت هزينه به سود حضور در نمايشگاه خويش را محاسبه كنند تا تأثير حضورشان در نمايشگاه را ببينند . با اين حالا معمولا شركت هاي كوچك و متوسط، هدف ها نمايشگاهي اشان را مشخص نمي كنند، چون به ميزان كافي نمي توانند مزايا و معايب را تعيين نمايند . همان طور كه برآورد هزينه هاي فيس گرفته اكثر زمان ها مهم‌ترين قسمت قضيه است، به همين دليل است كه برخي از كمپاني ها بر اين باورند حضور در نمايشگاه ها، سودآوري كمي در مقابل هزينه ها دارد . بنابراين در آلمان كه قطب نمايشگاهي اروپا است، هماهنگي هاي چهره گرفته گذشته از برگزاري نمايشگاه با پيشنهاد هاي نمايشگاهي AUMA هر دو با هم تحليل مي شوند . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/17 ساعت: ۰۷ توسط:ark04 :

غرفه  آرايي و غرفه سازي

برنامه‌هاي 
پباده سازي غرفه در جشنواره هنر برايتون در سال ٢٠١٨: 
اين 
نمايشگاه در حال حاضر در حال برگزاري است و تا هفتم خرداد ماه هم ادامه دارد و 
از گزاره برنامه هايي كه در پباده سازي غرفه در جشنواره هنر برگزار مي گردد مي بضاعت و توان به هنر 
و فيلم كتاب 
و جلسات مناظره و مباحثه ادبيات 
سيرك 
موسيقي 
كلاسيك موسيقي 
معاصر رقص 
تئاتر 
كمدي 
خانوادگي 
روباز 
بازه زماني 
ناهار اشاره نمود . 

در حالتي كه 
مي خواهيد ايده هاي نو و خلاقانه خويش را به ميدان ظهور برسانيد و تمايل داريد تمام عالم از هنر و خلاقيت شما بازديد نمايند مي توانيد با غرفه سازي در جشنواره هنر برايتون اين عمل را انجام دهيد و هنر خويش را به منصه ظهور برسانيد . همينطور با طراحي غرفه در فستيوال هنر و كمپاني در اين جشنواره مي توانيد از اثر ها هنرمندان ديگر در سراسر جهان بازديد فرمائيد و با ايده هاي آن ها آشنا گرديد . اين نمايشگاه فضاي مختلف براي ظهور هنرهاي نو و نوآورانه در اختيار هنرمندان و شركت كنندگان قرار مي دهد . همينطور شما مي توانيد يك هجرت لذت بخش به شهر برايتون انگلستان داشته باشيد و از نزديك با اين شهر آشنا گرديد . 

پباده سازي 
غرفه و غرفه آرايي هنري با مسيحا 
شركت در نمايشگاه هاي خارجي براي شركت ها و مخاطبين ايراني يك تجربه با قيمت به شمار آيد . 
هدف از حضور در نمايشگاه ترويج فروش و ارتقاء تعداد مخاطبين , طرفداران و مشتريان هست . در اين رابطه كمپاني در نمايشگاه هاي فرنگي مي تواند در اين امر خطير ما را كمك نمايد . چون يك حضور قدرتمند در نمايشگاه هاي فرنگي و نيز داخلي مي تواند فيس مثبتي از كمپاني را در ذهن مخاطبين تداعي كند . به همين منظور شركت ها و اداره ها مي توانند با توليد يك فضاي بصري قشنگ و شكيل با طراحي هاي خلاقانه موجبات افزايش فروش و جذب مشتري را فراهم نمايند . 
غرفه 
آرايي و غرفه سازي مسيحا هم در همين راستا با به كارگيري متخصصان در مسئله هاي مختلف معماري 

غرفه سازي نمايشگاه مشهد
طراحي 
دكوراسيون 
و . . . خدمات حرفه اي ايجاد غرفه خويش را ارائه مي نمايد . براي پباده سازي غرفه در جشنواره هنر و توليد غرفه با بهترين طرح و متريال مي توانيد با ما در شركت غرفه سازي مسيحا در تماس باشيد . مشورت كردن در زمينه شركت در غرفه هاي متفاوت اعم از طراحي غرفه در جشنواره هنر هم به صورت تخصصي انجام مي شود . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/16 ساعت: ۰۶ توسط:ark04 :

طراحي غرفه بايستي به نكات فراواني دقت شود

در 
طراحي غرفه بايستي به نكات فراواني دقت شود به همين علت طراح غرفه بايستي از سواد بصري 
بالا و تجربه فراواني برخوردار باشد ، چرا كه وصال به طرح مطلوب از حيث فرم كلي غرفه 
، تناسبات رنگي ، دكورا سيون وسايل ، تقسيم بندي گوشه و كنار هاي غرفه ،و گرافيك غرفه و ادغام اين 
موارد با نياز هاي غرفه داران از لحاظ نمايش دسته توليد ها و خدمات ،تعداد محصولات غرفه داران ،ضوابط نمايشگاهي ،محدوديت فضاي برگذاري سالن و… تجربه فراواني ميطلبد . 

غرفه سازي نمايشگاه مشهد
كمپاني 
ايده طراحان كندو به عنوان شركت غرفه سازي نمايشگاهي و طراحي غرفه 
با 
دارا بودن تجربه و سابقه براق و همياري با موسسه ها داراي اعتبار و دارا بودن فريم طراحي غرفه 
و قاب متبحر غرفه سازي ، غرفه داران با شخصيت را در برگذاري نمايشگاه هاي متفاوت امداد مي‌كند . 

طراحي 
غرفه |غرفه سازي نمايشگاهي,غرفه سازي,ساخت غرفه,غرفه ساز,طراحي غرفه,غرفه چه‌گونه 
يك غرفه ايده آل پباده سازي نماييد؟ دكوراسيون 
غرفه مي بايست دارنده فرم قشنگ و عملكرد مناسب باشد و استفاده برداري را براي بازديد كنندگان وكاركنان غرفه آسان و در عين درحال حاضر ديدني نمايد . 
به اين خواسته نكات پايين را مورد 
اعتنا قرار دهيد: 1- آرايش غرفه به مدل اي باشدكه توجه مردم را فقط به كالاي ارائه شده معطوف سازد . 
2- تلاش شود از هر كالايي،حتي المقدور يك نمونه را به سناريو درآوريد . 
3- عملكرد فرمائيد نمايش متاع خويش را از طرز فيلم و اسلايد ارايه فرمائيد (در چهره عدم وجود محصول يا اين كه عدم مجوز براي سناريو زنده ماشين آلات) تا بازديد كننده كيفيت كار و محصول شما را از نزديك مشاهده كند . 
4- تلاش شود از رنگ هاي خوشگل و طرح هاي جذاب، در تنظيم عكس، جداول و نمودارهاي كه در معرض رويت كرد بازديد كننده قرار ميگيرند، به كار گيري گردد . 
5- سعي شود در سناريو برخي از كالاها از ويترين مطلوب و زيبا به كارگيري گرددتوجه داشته باشيد برخي از كالاها نيازي به قفسه و ويترين ندارند . 
6- از نامرتب كردن غرفه بپرهيزيد و براي به كارگيري خوب تر از محيط و مكان از به كاربردن استند و ويترين و… مازاد اجتناب كنيد . 
7- به كارگيري مناسب و مطلوب از ديوار ها و پانل هاي غرفه، موجب صرفه جويي در هزينه و وقت مي شود . 
8- از چينش صندلي بيش تر كه موجب همهمه غرفه و نشستن بي مورد كاركنان غرفه مي شود، اجتناب فرماييد . 
9-براي پباده سازي غرفه، زيبايي عالي مي باشد و غرفه را جذاب مي نمايد، اما، به اين نكته توجه نماييد كه غرفه آرايي، ساخت و تجهيز غرفه، مي بايست در حداقل دوران فيس گيرد . 
10- دكوراسيون كالاهاي نمايشي، گلدانهاي تزئيني ،فلاور باكس، ميز و صندلي و اسباب غرفه به روشهاي مطلوب انجام شود . كارايي شود نماي هر بخش با بخش ديگر مختلف به نظر آيد . 
11- در چهره امكان سعي شود دور و بر براي نگهداري كارتن خالي، كالاهاي اضافي، غذاخوري،‌ استراحت كاركنان و… . در غرفه درنظر گرفته شود . 
در توليد غرفه در فضاي گشوده و در فصول گوناگون علاوه بر رعايت موردها بالا، به ايستايي و مقاومت غرفه در برابر عامل ها جوي،گرد و غبار و سرمايش و گرمايش و… . غرفـه دقت كافي به كار آيد . 
تفاوت 
هاي پباده سازي صنعتي و نگاه نجاري به ساخت غرفه نمايشگاهي؟ اين مقاله را به طبع بخوانيد، اين خطا فراوان مرسوم مي باشد كه شايد شما هم درگير آن گرديده باشيد . 
فعاليت 
طراحي غرفه نمايشگاه را به يك مجموعه يا شركت طراح صنعتي بسپاريد نه يك كمپاني نجار غرفه ساز! 1- 
در يك تحقيق كه يك گروه كارشناسي 4 نفره طراح و خالق غرفه انجام داده بودند دريافتند كه 
در هر سال دست كم 30 نمايشگاه فقط در محل نمايشگاه دربين المللي تهران داير مي‌گردد و بيش از 
1000 شركت كننده دارااست و در مجموع از اين تعداد شايد 10 نمونه غرفه سازي داراي طرح جديد ، 
طرح غرفه خلاقانه و بديع و متناسب كالا يا اين كه سرويس ها خريدار بوده است! چرا؟ غرفه 
سازي نمايشگاهي,ساخت غرفه,غرفه آرايي,غرفه سازي,غرفه آرايي نمايشگاهي,طراحي غرفه يعني 1000 غرفه (حداقل 100 غرفه سازي و 200 غرفه آرايي و 700 غرفه بي آلايش بدون ساخت) . 
10 
طرح جديد مشتري پسند !!!؟؟ علت 
اصلي، دسته مرسوم و عرف غرفه سازي است: در 
موقعيت همگاني شما براي سفارش غرفه با سي كمپاني نجار غرفه جان دار در تهران تماس مي گيريد و 
در خواست خطا طرح بدون‌پول را داريد و في مابين آنان يك عدد را انتخاب مي كنيد! كجاي 
طرح رايگان غرفه نقص‌ دارد؟ طرح مجاني غرفه سازي كه خوب است؟؟ شركت هاي 
غرفه ساز(نجار) داراي آرشيو هاي فرنگي و داخلي زيادي هستند كه اين پكيج هاي تري دي مكس طرح هاي شالوده اي داراست . 
سپس از تماس هر شركت كننده در نمايشگاه، عكس و اسم و جايگيري را تغيير تحول داده و تحويل شما مي دهند . 
بر 
عكس مجموعه هاي طراح صنعتي كه با اشراف علمي به وزن و توشه مازاد روي اشياء، تسلط به 
اصول زيبايي شناختي معماري، ايده پردازي جديد، طراحي استند كالا خاص و… مي توانند غرفه 
اي ديدني و بي همتا برايتان طراحي كنند 2- 
پباده سازي صنعتي غرفه نمايشگاهي: طراجي 
غرفه |غرفه سازي نمايشگاهي,غرفه سازي,ساخت غرفه,غرفه ساز,طراحي غرفه,غرفه طراح صنعتي غرفه وظيفه دارد مسلط به علم ساخت مدل، متريال و فروغ و روشنايي پردازي رشته اي باشد . 
طراح 
صنعتي غرفه نمايشگاه براي فرآورده شما با اعتنا به خط مش نمايش، مقدار و موقعيت آن يك استند كالا سه بعدي حرفه اي و ناچيز مثل طراحي ميكند . 
حتي 
مي تواند استند مال سه بعدي را پباده سازي صنعتي نمايد كه قابل حمل و پرتابل باشد يا 
موقعيت ايستايي مخصوص به فردي داشته باشد پباده سازي 
صنعتي غرفه مبتني بر ايده جديد است يعني 
استعمال از سر در جديد، قوس و اسپيرال و كروهاي جالب در غرفه سازي و… 3- 
ضعف موسسه ها نجار غرفه ساز براي 
فهم و شعور ضعف اين شركتها به تحقيق نا محسوسي كه بين 5 شركت لبريز تبليغ از اين دست پرداختيم 
بسنده مي كنيم:


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/14 ساعت: ۰۶ توسط:ark04 :

غرفه سازي نمايشگاه مواد غذايي هنگ كنگ

غرفه سازي نمايشگاه مواد غذايي هنگ كنگ از ۲۵ الي ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ در شهر هنگ كنگ ميهن هنگ كنگ برگزار مي‌گردد . غرفه سازي نمايشگاه مواد غذايي هنگ كنگ نمايشگاه تجاري برتر اين ميهن در حوزه صنايع غذايي محسوب مي‌گردد . غرفه سازي اين رويداد طيف گسترده اي از محصولات با كيفيت دربرگيرنده نان و شيريني، نوشيدني، اسنك، غذاي فرآوري شده، غذاي فوري، ميوه و سبزيجات، غذايي سبز و ارگانيك، لوازم آشپزخانه، ادويه جات و غذاهاي دريايي را از سراسر دنيا به سناريو مي‌گذارد و فرصت‌هاي تجاري بي شماري براي خريداران و نيز بازديدكنندگان عمومي به وجود مي آورد . غرفه سازي نمايشگاه مواد غذايي هنگ كنگ همچنين دربرگيرنده تيم اي از جلسات است كه در آن متخصص ها مواد غذايي راهكارهاي خود را ارائه مي‌دهند و آشپزهاي رشته اي نيز در برابر بازديدكنندگان به آشپزي مي پردازند . غرفه سازي اين نمايشگاه به شكل رشته اي برگزار ميگردد و به تيتر رويكرد ورود شركت شما به بازارهاي آسيا به اكانت مي آيد . توليدات غرفه سازي نمايشگاه مواد غذايي هنگ كنگ ٢٠١٨: محصولات شيريني‌پزي نوشيدني‌هاي غيرالكلي، نوشيدني سلامت، قهوه بيسكوييت، اسنك و شيريني غذاي كنسروي، يخ‌زده و فرآوري شده غذاي فوري و راحت توليدها لبني ميوه و سبزيجات غذاي سالم، نو و ارگانيك گوشت و مرغ برنج، نودل و پاستا سس‌ و چاشني‌ غذاي دريايي شكر و شيريني عارضه ها اهميت غرفه سازي نمايشگاه صنايع غذايي هنگ كنگ: غرفه سازي نمايشگاه مواد غذايي هنگ كنگ مكاني فوق العاده براي به اشتها آوردن خريداران توليدات نو مي باشد و نيز يك مقام بازاريابي موءثر براي فروشندگان خوراكي و نوشيدني محسوب مي شود . در سال ٢٠١٥ حدود ١٢٠٠ غرفه دار از ٢٤ كشور و حوزه‌ در اين رويداد كمپاني نمودند . تالار تجاري اين نمايشگاه پذيراي بيش از ٢٠٠٠٠ خريدار تجاري بود، و ٤٧٠٠٠٠ بازديد عمومي از اين نمايشگاه و نمايشگاه‌هاي همزمان چهره گرفت .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/13 ساعت: ۰۶ توسط:ark04 :

پباده سازي غرفه هاي نمايشگاهي

در پباده سازي غرفه هاي نمايشگاهي مي بايست به اصول و تكنيك هاي خاصي توجه شود . چرا كه آسوده انگاري در ايجاد غرفه، موجب شكست در فروش توليدات مي شود . از جمله اصول پباده سازي غرفه هاي نمايشگاهي مي توان به موارد پايين اشاره كرد: .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
1- تناسب توليد ها و غرفه غرفه اي كه پباده سازي مي شود مي بايست با توليدها آن تناسب شكلي و رنگي داشته باشد . براي نمونه در شراي غرفه نمايشگاهي براي فروش اسباب و اثاث بازي و پوشاك خردسال ها ساخته مي شود، رنگ هاي بشاش و كودكانه (مثلا صورتي) در حق تقدم ميباشند . همينطور ساختار و فرم غرفه نيز بايد با ذوق وسليقه كودك ها منطبق داشته باشد . اين در حالي ميباشد كه در غرفه توليدها الكترونيكي رنگ هاي باوقار اهميت بيشتري دارا‌هستند . 2- نورپردازي در طراحي غرفه در طراحي غرفه مي بايست به روشنايي به تيتر يك استدلال مجاب كننده توجه شود . غرفه هايي كه با اصول نورپردازي طراحي گرديده اند، مي توانند دقت بازديدكنندگان را به خويش جلب نمايند . در عين درحال حاضر در حالتي كه نور و روشنايي در درون غرفه به خير و خوبي تنظيم شده باشد، كليه محصول ها در معرض ديد مشتريان قرار مي گيرند و آن‌ها را در انتخاب فرآورده كمك مي كنند؛ ضمن اين كه مشتريان مدت پاره اي را براي پيدا كردن متاع مسئله لحاظ خويش صرف مي كنند . بدين ترتيب غرفه مي بايست به جور اي طراحي شود كه هيچ محصولي در خفا و ظلمات نباشد . پباده سازي غرفه هاي نمايشگاه 3- دقت به كفپوش غرفه در برهه زماني طراحي بايد به كف غرفه نيز اعتنا شود . برخي به موكت عشق بيشتري دارا‌هستند و برخي از غرفه سازان از كفپوش هاي موقتي به كار گيري مي كنند . در هر رخ كفپوش مي بايست از حيث رنگ با ديواره هاي ساز هماهنگ باشد . 4- استحكام غرفه در شراي چه غرفه هاي نمايشگاهي براي مدت زمان موقت مي باشند و گهگاه قدمت آنها به يك هفته مي رسد، اما نبايد از استحكام و مقاومت سازه غرفه در پيش‌روي ضربات وارده غافل شد . به اين ترتيب بايستي بنا هايي كه براي ساخت غرفه استفاده مي شوند، از مقاومت كافي برخوردار باشند . براي مثال استاندارد قطر ديواره هاي غرفه با استراكچر پروفيل آلومينيوم بايستي 6 ميليمتر باشد . اصول پباده سازي غرفه هاي نمايشگاه 5- اعتنا به نظم در نمايشگاه تعداد زيادي غرفه خط مش اندازي مي شود كه در شراي همه غرفه ها به طور نامرتب و نامنظم پباده سازي گرديده باشند، بازديدكنندگان را دچار سردرگمي مي نمايند . در صورتي‌كه همگي غرفه ها آراسته و منظم باشند و فقط يك غرفه نامنظم طراحي گرديده باشد، مطمئنا مشتريان كمتري به سمت اين غرفه خواهند رفت . ضمن اينكه فروشنده نيز در غرفه نامنظم نمي تواند محصولات را چيدمان نمايد و بازه زماني پيدا كردن آن‌ها با مشكل مواجه مي شود . 6- زيبايي غرفه يكي از مهمترين المان هاي غرفه هاي نمايشگاهي، دقت به فاكتور زيبايي است . دكورا سيون مي تواند بازديدكنندگان را براي خريد مجاب كند . به اين ترتيب بايستي از بنا هاي امروزي با طرح هاي نو به كار گيري شود . چيدمان بايد با محصولات متناسب باشد . در شراي توليدات كمتري در غرفه چيده شود و فضاي داخلي بازتر باشد، تاثير بيشتري در زيبايي غرفه داراست . براي متمايز بودن، خوب تر است رنگ لامپ ها با غرفه هاي همسايه مختلف باشد . 7- استفاده از برندهاي معروف تبليغات يك عدد از مهم‌ترين رويكرد هاي جذب مشتري هست كه غرفه هاي نمايشگاهي نيز از آن مستثني نيستند . در برهه زماني ساخت و طراحي مي بضاعت و توان تبليغات را هم در غرفه نمايشگاهي گنجاند . استعمال از برندهاي داراي شهرت در ديواره هاي غرفه و يا به كار گيري از شعارهاي متني در تبليغات نمايشگاهي تاثير متعددي داراست .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/12 ساعت: ۰۶ توسط:ark04 :

پباده سازي و اجراي غرفه نمايشگاه

پباده سازي و اجراي غرفه نمايشگاهي در فضاي گشوده 1398/04/12 | تعداد ايده ها :0 اجراي نمايشگاه ها در محفظه هاي گوناگون همواره مسئله اعتنا بسياري از اشخاص بوده مي باشد . لذا يك عدد از گونه هاي آن ها اجراي غرفه نمايشگاهي در فضاي باز مي باشد . گفتني است پباده سازي و اجراي غرفه نمايشگاهي در فضاي گشوده داراي خصوصيت هاي مختص خود مي باشد كه افراد در زمان استعمال از آن مي بايست به اين مسئله اعتنا داشته باشند . ما در اين مقاله قصد داريم تا با چك اجراي غرفه نمايشگاهي در فضاي باز كساني كه قصد اين كار را دارا هستند را راهنمايي نماييم . پس در صورتي‌كه قصد اجراي نمايشگاه ها در فضاي گشوده را داريد با ما تا نقطه نهايي همپا باشيد . .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
اجراي غرفه نمايشگاهي در فضاي باز نمايشگاه ها را مي توان در محيط هاي گوناگون سربسته و سرباز برگزار كرد . يك عدد از بهترين نمايشگاه هايي كه افراد مي توانند براي فروش كالاها و خدمات متعدد از آن استفاده كنند، اجراي غرفه هاي نمايشگاهي در فضاي باز مي باشد . فضاي باز به اين رخ است كه اشخاص مي توانند با اجراي اين غرفه ‌ها در هر مكاني يك سري از خدمات و كالاها را به فروش برسانند . اما اينكه غرفه هاي نمايشگاهي را در فضاي گشوده توليد كنيم، دارنده نكات مختلفي مي باشد . افراد بايستي قبلي از آنكه نسبت به اين فعاليت اقدام نمايند حتما به عامل آب و هوا توجه نمايند . به طور مثال اگر در شهري ميباشيد كه فضاي آن همواره مستعد بارش باران مي باشد، اجراي غرفه هاي نمايشگاهي در فضاي گشوده يك كار پر ريسك به حساب مي آيد . سفارش ما اين ميباشد مكاني را كه براي اجراي اين غرفه ها در فضاي گشوده قصد داريد گزينش نماييد، از پيشين بررسي نماييد و آن‌گاه به انجام آن عمل كنيد . غرفه نمايشگاهي فضاي باز چگونگي طراحي و اجراي غرفه هاي نمايشگاهي در فضاي باز افرادي كه قصد اجراي غرفه نمايشگاهي در فضاي باز را دارند، بايد با طراحي هاي متعدد نسبت به آن مبادرت نمايد . متاسفانه در كشور ما پباده سازي غرفه‌ ها در فضاي گشوده آنچنان اهميت خاصي ندارد . البته اعتنا به آن از اهميت فراوان بالايي برخوردار است، شما مي توانيد با انجام شايسته ترين طراحي ها در فضاي گشوده نسبت به، به وجود آوردن شايسته ترين محفظه براي خود اقدام نمائيد . اشخاص مي توانند با استفاده از طرح هاي خلاقانه و ديدني در به ايجاد غرفه نمايشگاهي در فضاي گشوده مبادرت نمايند . گفتني است طرح ها و رنگ ها در پباده سازي غرفه نمايشگاهي در فضاي باز مي تواند از اهميت دوچندان متعددي برخوردار باشد . با توجه به اينكه اين غرفه‌ ها در فضاي باز قرار دارا هستند بايد از رنگ هايي به كار گيري كرد كه اشخاص را به خود جذب كند . در كل مي توان ذكر كرد افراد مي توانند محفظه غرفه خويش را با توجه به سرويس ها و يا اين كه كالايي كه به فروش مي رسانند، پباده سازي كنند و شايسته ترين غرفه را به وجود آورند .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/10 ساعت: ۰۸ توسط:ark04 :

طراحي غرفه نمايشگاهي

تحليل معني اسكيس طراحي غرفه نمايشگاهي حتما به اين موضوع كه در اختيار به چنگ آوردن يك غرفه ملزم به عبور از فرآيند متعدد طراحي و ساخت آن غرفه مي باشد، واقف ميباشيد . مطلبي هم كه ما در ادامه به آن خواهيم پرداخت به نصيب اول، يعني طراحي غرفه ها مربوط مي شود . در واقع اين طور بايد خاطرنشان كرد كه اسكيس پباده سازي غرفه نمايشگاهي او‌لين مرحله چه بسا گذشته از دور از شوخي شدن طرح به انجام رسيده براي غرفه نمايشگاهي به اكانت مي آيد . فراموش نكنيد كه اسكيس نه صرفا در پباده سازي غرفه هاي نمايشگاهي، بلكه در زمينه هاي ديگر هنري و چه بسا معماري هم مالامال كاربرد تلقي مي شود و به همين سبب ساز اهميت به سزايي در ساخت يك ذوق وسليقه و ايده منحصر به فرد دارد! .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
طراحي و غرفه سازي نمايشگاه مضمون‌ اسكيس چيست؟ جالب است بدانيد با توجه به كاربرد روز افزون اسكيس در گونه هاي و اقسام پباده سازي در موضوع هاي مختلف، اما كماكان هيچ تعريف واحدي براي آن در حيث گرفته نشده ميباشد . نكته ديدني تر تعريفات اسكيس اين جا مي‌باشد كه در ايران؛ هر معلم و مهندسي يك تعريف واحد را براي آن و به اسم خود، بر روي آن مي گذارد كه در صورتي‌كه دانشجو حرفه هاي مختلف پباده سازي مانند: هنر، معماري و ساير رشته باشيد، حتما با اين تعريفات گوناگون كه براي مثال اسكيس طبق گفته فلان استاد و يا اين كه تعريف اسكيس بر مبناي سخنان فلان مهندس بر خواهيد خورد! ولي واقعيت اين هست كه هيچ تعريف واحدي براي چنين پيش طراحي مهمي در دنيا وجود ندارد كه حقيقتا جاي فكر دارد . به هر هم اكنون ما نيز در اين مقاله همت داريم در كنار ذكر انواع تعريفات پيش پباده سازي اسكيس، به توصيف از خود به مانند به عبارتي استادان و مهندسان بپردازيم؛ اسكيس يعني كليد زدن يك پباده سازي صادقانه كه از اعماق ذهن طراح خودكار به دستش عبور مي كند، يعني تصاحب كردن در لحظه ايده ها عبوري از مغز و منتقل كردن آن ها بلافاصله بر روي ورقه تا در مقطع مناسب و با توليد پروسه طراحي بر روي آن، به يك پباده سازي خارق العاده تبديل شود . تعاريف ديگر اسكيس طراحي غرفه نمايشگاهي -اسكيس به معنا پباده سازي فارغ از تفكر و صرفا با دست يك قلم و ورقه مي باشد . -اسكيس به مفهوم پباده سازي سريع در لحظه ميباشد . -اسكيس به دريافت داده ها عبوري از ذهن طراحان مي‌باشد . -اسكيس، طراحي صادقانه است كه محتوايي هدفمند و معلوم داراست . -اسكيش انجماد ايده هاي موقعيتي ميباشد . -اسكيس يعني طراحي معمولي اما سرعتي! -اسكيس پاسخگو نياز افراد، براي در اختيار داشتن يك طرح كاربردي مي باشد . -اسكيس پباده سازي با دست آزاد است! -اسكيس به پباده سازي با مداد و آنگاه از آن نيز با ابزار رنگ آميزي رنگ كردن طرح به وجود آمده، گفته مي شود . -اسكيس يك طرح ابتدايي است كه هدف ها داراي اهميت ذكر گرديده را در بر مي گيرد . -اسكيس معرف ايده هاي ذهن هاي گوناگون در لحظه مي باشد . مروري بر كاربرد اسكيس طراحي غرفه لازم مي‌باشد بدانيد اسكيس نه صرفا در براي پباده سازي غرفه نمايشگاهي بلكه در اغلب فرآيند طراحي سازه و پباده سازي قطعات و كيت هاي گوناگون الكترونيكي هم كاربرد دارااست . اسكيس مبحث آموزشي به محرمانه نمي باشد و صرفا با اتكا به هنر رسم كردن طراحان و ولي نگاه كردن از روي دست صاحب و مالك نامان اين زمينه، مي توان تبديل به يك اسكيس كار مجرب و فن اي شد . فاكتور هاي حساس براي اسكيس طراح فاكتورهاي اساسي براي پباده سازي اسكيس هاي قابل قبول، تمرين مداوم و گذشته از آن، عشق و عشق و علاقه به اسكيس مي‌باشد كه مي تواند در برهه زماني بازه كوتاهي از شما يك طراح زبردست و از ايده هايتان نيز يك پباده سازي خارق العاده به وجود آورد! اعتنا داشته باشيد كه اسكيس هيچ ارتباطي به داشتن استعداد در فرد عشق و علاقه مند به آن نيست و صرفا با تمرين مستمر و عشق و علاقه زياد، مي توان در آن به موفيقت دست پيدا كرد . در انتها اين بخش هم يادآوري اين نكته نمي تواند خالي از لطف باشد كه يك طراح مي بايست يك مدل فكر خوشگل و منطقي نسبت به موضوع ارائه شده به خويش را در دستور فعاليت خود قرار دهد و آن را در جهت هاي والاي اخلاقي رويش و رشد دهد . در صورتي‌كه نيز بضاعت و توان و قدرت به وجود آوردن اسكيس طراحي را در خويش نمي بيند بايستي از طراحي ماكت هاي دو بعدي و سه بعدي و ديگر طراحي هاي ابتدايي استفاده بگيرد . اين را نيز بايد در نظر داشت كه چنانچه اسكيس پباده سازي غرفه نمايشگاهي يا هر چيز ديگري كه براي آن از اسكيس ياري گرفته مي شود، بايستي در كنار گرافيك بالا و همينطور زيبايي ديده مهرورزي با رنگ ها بكار گرفته شده در آن، انگيزه و شاخصه هاي حياتي پباده سازي پيرامون موضوعي كه براي آن، انجام مي شود را دارا باشد! كه اگر چنين نباشد حتما اسكيس زده گرديده از سوي طراح اثرگذار نخواهد بود و وقت لحاظ شده براي رسم آن هم از سوي طراح، بيهوده تلقي مي گردد .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/9 ساعت: ۰۶ توسط:ark04 :

نقش گرافيك درطراحي غرفه نمايشگاه

نقش گرافيك درطراحي غرفه نمايشگاه ايجاد پشت مورد ي شفاف در گرافيك فرآورده با استفاده از چراغ هاي ال اي دي پزشكان اكثر زمان ها عشق دارا‌هستند تا داده ها مورد نظر خويش از توليدات متفاوت را به سرعت اخذ كرده و يكي از آن ها را در طبقه نمايش تعيين نمايند كه اين مورد مي تواند فضاي نمايشگاه را به طور كامل رقابتي نموده و طراحي غرفه پزشكي بايد مطابق با اين مورد انجام شود . در حالي كه در‌صورتي‌كه شما مي خواهيد توجهات را به كالايي كه به مدت طولاني تري از طرف مخاطب شناخته مي شود جلب نماييد، مي بايست تا روشنايي بر روي آن كالا بدرخشد، بخش اعظمي از شركت ها در صنعت تجهيزات طبابت اين زمينه را دريافته اند كه درخشش نوروفروغ در پشت يك مال در چنين صنعتي و با چنين مخاطبي مضاعف خوب تر و مطلوب تر مي باشد . .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
در برخي از موارد، كمپاني ها لامپ هايي را قضيه به كارگيري قرار مي دهند كه قابل برنامه ريزي بوده و بتوانند نور لامپ و سرعت تغيير تحول آن را در دست گرفتن نمايند . گونه تغيير‌و تحول نور ال اي دي هم مي تواند با حالتي گرافيكي و به چهره فابريك در پشت قضيه ي متاع مسئله استعمال قرار گرفته و تغيير‌و تحول نور آن به آرامي رخ پذيرد، كه اين شيوه يكي ديگر از رويكرد هاي شگفت انگيز براي پويا نگه داشتن پباده سازي غرفه پزشكي و جذب بازديد كننده مي باشد . استفاده از فناري صفحه لمسي در غرفه پزشكي پاياني تكنولوژي تعاملي و ورقه نمايش لمسي به صورت كاملا ايده آلي براي ارائه و سناريو نيازهاي اجتناب ناپذير تجهيزات پزشكي مناسب هستند كه اين نيازها مشتمل بر بارش فكري مشترك، جلسه، تمرين و آموزش، و چه بسا انجام تورهاي مجازي مشترك از محصولاتي كه در محيط مريض‌خانه استفاده مي شوند، مي باشند . اين تكنولوژي ها درست مانند فعاليت با تبلت، با استعمال از نوك انگشتان شركت كنندگان و كاربران كار كرده و مي توان در نوشتن يادداشت، ذخيره كردن اسناد و تعامل با محتواهاي جانور از آن ها به كار گيري نمود . كمپاني هاي تجهيزات پزشكي هم با چنين روندي در استعمال از ورژن هاي والا تر اين كاغذ سناريو ها، افراد بيشتري را در فضاهاي نمايشگاهي خود و براي تعامل با مجموعه خويش مشغول مي كنند . پزشكان نيز با به كار گيري از اين فناوري، به سرعت به اخذ داده ها و پاسخ سوال ها خويش از طريق مرور يك ورقه سناريو لمسي دست مي يابند . استعمال از فيلم هاي ويدئويي در غرفه پزشكي در حالي كه داشتن ورقه نمايش هاي ويدئويي اكثر وقت ها يك عنصر فراوان مهم براي موفقيت غرفه تجاري در هر صنعتي محسوب مي شود، براي برخي از كمپاني ها چند پيام متفاوت از توليد ها آن ها وجود داراست كه مي بايست با مخاطبان به اشتراك نهاده شود و اين پيام ها بسته به فردي كه آن ها را تماشا مي كند، نمايش داده مي شود . چگونگي نمايش در غرفه هاي طبي گذشته در گذشته، منش حلي كه براي انجام اين فعاليت ارائه مي شد، به كارگيري از نشانه ها و نمودار هاي نقطه اي در دور و اطراف غرفه بود؛ اما امروزه يك فرايند تازه براي ديدن اين پيام ها به وجود آمده هست . بسياري از كمپاني هاي تجهيزات طبابت براي نمايش اطلاعات فرآورده خود به جاي استفاده از چند تابلوي گرافيكي اثبات و ايستا، از فقط يك كاغذ سناريو با قاب هاي تصاوير الكترونيكي به كارگيري مي كنند . به كار گيري از اين تكنولوژي در واقع موجب صرفه جويي در هزينه هاي روان پباده سازي غرفه طبي در دراز برهه زماني شده و فراوان تطبيق پذير، متنوع و امروزي است . فرآيند اجاره امكانات غرفه پزشكي صنعت امكانات طبي به سرعت در حال تكان رو به جلو مي باشد و دستگاه ها و تجهيزات ايجاد شده در اين صنعت هر روز تكامل يافته و يا توليد ها جديدتر سال به سال جايگزين نسخه ي قديمي تر خود مي شوند . در نتيجه، شركت هاي تجهيزات و نگهداري هاي طبي كه قصد دارند در خريد يك غرفه سرمايه گذاري كنند، خويش به سرعت متوجه خواهند شد كه طراحي غرفه پزشكي براي ارائه ي هر محصولي بازه مناسب و يگانه خويش را دارد . براين اساس براي حضور در هر نمايشگاهي بهترين خط مش حل اجاره ي غرفه مي باشد . اجاره ي غرفه نمايشگاهي بضاعت انعطاف پذير بودن را به غرفه دار در پباده سازي و پيام رساني به مخاطب داده و اين در حالي مي‌باشد كه امكان صرفه جويي در هزينه ها مضاعف قابل اعتنا هست .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/8 ساعت: ۰۶ توسط:ark04 :

تداركات غرفه

۶ ماه قبل از آغاز نمايشگاه تجاري برنامه‌ريزي نيازهاي پرنسل تا اين تراز از وسعت عمليات مطلع شده‌ايد و ميدانيد با چه اندازه بودجه‌اي قرار مي باشد كار فرماييد . حدود چهار تا شش ماه قبلي از استارت نمايشگاه مي بايست براي نيازهاي پرنسل خود برنامه‌ريزي نماييد . .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
برنامه‌ريزي تداركات سفر پس از دريافت كردن غرفه ميتوانيد براي تداركات و هجرت برنامه‌‌ريزي نمائيد . براي رفت‌وآمد به نمايشگاه به تاءمل رزرو بليط هواپيما، هتل يا اين كه وسيله‌ي نقليه‌ي مناسب باشيد . برنامه‌ريزي آثار گرافيكي و منسوجات دكوري براي غرفه تا حالا عناصر كلي غرفه‌ي نمايشگاهي‌ مي بايست مشخص گرديده باشند . بنابراين، در اين سطح روي موادسازنده ظاهري مثل گرافيك و منسوجات تمركز فرمائيد . برنامه‌ريزي تداركات غرفه زماني كه طراحي‌هاي غرفه را به نقطه پايان رسانديد، مي بايست براي تداركات برپايي و برچيدن غرفه برنامه‌ريزي نمائيد . به ياد داشته باشيد كه تحويل جدا از باربري هست و هر دوي اينها از سوار كردن و پياده كردن ساختار غرفه مجزا ميباشند . بررسي كردن تمام تاريخ‌ها هم اكنون وقت تحليل دوباره و تأييد تمام تاريخ‌هاي تحويل، ورود و خروج و مهلت‌ها ميباشد . اين بررسي مي بايست در مورد طراح غرفه‌ي نمايشگاه تجاري، شركت هواپيمايي، محل نمايشگاه تجاري، توليدكننده، پيمان‌كار و تيم بازاريابي شما هم انجام شود . آغاز كمپين‌هاي بازاريابي حدود ۴ ماه پيش از شروع نمايشگاه تجاري بايستي بازاريابي را شروع نمائيد . بازاريابي شامل كمپين‌هاي ايميلي، ايميل بدون واسطه و هر مبادرت بازاريابي ديگري ميشود كه به كار گرفته‌ايد . ۱-۳ ماه قبلي از شروع نمايشگاه تجاري آخرين كردن سرويس ها غرفه آيا در غرفه به اينترنت نياز داريد؟ آيا غرفه‌ي شما از ملزومات الكترونيكي برخوردار مي باشد؟ آيا فضاي غرفه‌ي شما به سرويس ها نظافتي نياز دارد؟ اين جزئيات را باز‌بيني كنيد تا در رخ نياز براي فراهم كردن مقدمات كارهاي ديگر دوران داشته باشيد . پاياني كردن مورخ و بازه زماني ورود و خروج يكسري ماه پيشين از آغاز نمايشگاه، بايد مورخ تحويل غرفه و ورود به نمايشگاه را با فروشنده و طراح غرفه باز نگري نمائيد . براي اجتناب از جريمه‌هاي غيرمنتظره، مطلقا اين داده ها را با فروشنده در در بين بگذاريد، زيرا ممكن است گذشته از شروع نمايشگاه شما، در جاي ديگري بدون چاره به تحويل عمل ديگري باشد . نهايي كردن تاريخ‌هاي مهم بررسي نهايي تاريخ‌ تحويل غرفه و ورود به نمايشگاه حقيقتا ضروري هست . مديريت نمايشگاه ممكن مي باشد تاريخ‌ها را عوض كند تا طبق پيش‌بيني‌هاي اوليه‌، تغييرات را اعمال كند . ملاقات با پرنسل و آماده‌سازي آنها ملاقات با اعضاي تيم مطمئن شويد كه تمام اعضاي گروه از نقشه‌ي فعاليت مطلع هستند و مي‌دانند قبل، حين و پس از نمايشگاه چه كارهايي را بايد انجام بدهند . در‌صورتي‌كه قصد ارائه‌ي دمو يا نمايش داريد، مطلقا تمام پروسه را پيش از اجرا با مجموعه خويش مرور نمائيد . با كارپرداز سمعي‌بصري صحبت كنيد تا مطمئن شويد از محتوا يكسري اسكن در اختيار داراست و گذشته از استارت سناريو آنها را در تمام دستگاه‌هاي جان دار در نمايشگاه تست مينمايد . زمان‌بندي جلسات با مطبوعات و فروشندگان گرد‌همايي بگذاريد و از هر فرصتي براي تبليغ كردن در خصوص نمايشگاه‌تان استفاده كنيد . رزرو اتاق‌هاي برگزاري جلسات رزرو اتاق‌هاي بيشتر براي برگزاري جلسات لازم نيست، البته دعوت كردن از مشتريان راغب يا سرمايه‌گذاران به يك جلسه‌ي محرمانه به صرف طعام و نوشيدني پس از اختتام نمايشگاه، ايده‌ي فراوان خير و خوبي ميباشد . با آماده كردن اين انگيزه، فرصتي پيدا مي‌كنيد تا با اين افراد در زمينه كسب‌وكارتان صميمانه‌تر حرف نماييد .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/7 ساعت: ۰۸ توسط:ark04 :

اقدامات ضروري براي حضور در نمايشگاه را از چه وقتي شروع كنيم؟

۳- اقدامات ضروري براي حضور در نمايشگاه را از چه وقتي شروع كنيم؟ معمولا هر نمايشگاهي از يك ماه الي دو ماه قبل شغل هاي اجرايي آن شروع مي شود . .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
اما موضوع اي كه اينجا مد لحاظ مي‌باشد برهه زماني شغل هاي اجرايي نمي باشد بلكه بازه زماني برنامه ريزي براي منفعت برداي بيشتر مي باشد . در نتيجه سفارش مي شود هر مديري كه رغبت داراست در سال در نمايشگاه كمپاني كند از به عبارتي ابتداي سال دو قدم گذشته را قسمتي از برنامه راهكار خود قرار دهد . و براي حضور نمايشگاه به چهره ناگهاني و با عجله برنامه ريزي، مبادرت و اجرا ننمايد . ۲- وضعيت و امكانات حضور در نمايشگاه: دومين جور از اصول شركت در نمايشگاه حالت و تجهيزات حضور مي باشد . پس آنكه گامهاي قبلي را پيموديد و تصميم گرفتيد هدفتان براي حضور در نمايشگاه چه مي باشد و در كدام نمايشگاه مي بايست كمپاني فرمائيد نوبت به كارهاي اجرايي حضور در نمايشگاه مي گردد . يكي از با اهميت ترين و مهم ترين اقدام در اين مرحله غرفه نمايشگاهي شما هست . غرفه نمايشگاهي در واقع براي يك سري روز نمايشگاه حكم ويترين، اتاق گردهمايي و بعضا در برخي موردها حكم منزلت شروع و نقطه پايان عقد قرارداد همكاري با شما را دارااست . اهميت غرفه نمايشگاهي تا جايي ميباشد كه آن را خرقه صاحب كار نيز مي نامند . غرفه نمايشگاهي خرقه صاحبكار در ميهماني عظيم نمايشگاهي است . مطمئنا در سال ۲۰۱۸ هيچ شخصي حاضر نمي‌شود در يك گرد هم آيي گران قدر رسمي ناآراسته حضور پيدا نمايد .درحالي كه در آن گرد‌همايي دو قطب اساسي تجارتي اش در آن كمپاني دارد؛ رقبا و مشتريان ۳- سرمايه گذاري و بودجه بندي: سومين گونه از اصول كمپاني در نمايشگاه به سرمايه گذاري و ميزان دارايي بندي وابستگي دارد . همانند هر فعاليت تبليغاتي ديگري نمايشگاه هم نياز به صرف هزينه داراست . اما چرا ما اين آيتم را هزينه و ميزان دارايي نام نداديم؟ به اين حافظه هست كه عقيده داريم اين مدل پرداخت، “هزينه” نيست و “سرمايه گذاري” است . در تمام علم ها اقتصاد،مالي و حسابداري هر جايي كه چيزي بدهيم و يك يك چيز ارزشمند بدست آوريم به تيتر سرمايه گذاري توصيف شده مي‌باشد . پس وقتي كه ما در يك نمايشگاه كمپاني مي كنيم و در كنار رقبا و همياران صنعت خويش مي درخشيم و حضور فعال اعلام مي كنيم همچنين مشتري و پول بدست مي آوريم پس سرمايه دار گرديده ايم . در نتيجه همگي اقدامات رخ گرفته براي سرمايه داري ما “سرمايه گذاري” محسوب مي شود . اما اين سرمايه گذاري را چه‌گونه انجام دهيم زياد با اهميت مي‌باشد . يك عدد از سرمايه گذاري هاي ما روي غرفه سازي ما است . همانگونه كه گفته شد . غرفه لباس صاحب كار در نمايشگاه ميباشد . غرفه نمايشگاهي حكم ويترين، اتاق نشست و برخي در برخي موارد حكم منزلت آغاز و نقطه پايان عقد قرارداد همياري با شما را داراست . حال خودتان قضاوت فرمائيد زماني غرفه نمايشگاهي اولي چيزي ميباشد كه از شما در نمايشگاه چشم مي شود چه بسا قبلي از اسم تجاري يا مدل مال و خدمات شما، آيا ممكن هست به آن اهميت نداد؟ پس اولين سرمايه گذاري شما بايد روي با اهميت ترين عنصر يعني غرفه سازي باشد . طراحي، زيبا،آراستگي، تناسب غرفه با متاع و سرويس ها شما و تناسب آن با فرهنگ سرزمين و هدف نمايشگاه تمامي نكاتي مي باشند كه شما را در استفاده وري بيشتر از نمايشگاه ياري مي نمايند . پس در بودجه بندي خويش هيچگاه در سرمايه گذاري روي مهمترين عنصر صرفه جويي نكنيد . خيلي از شركتها فارغ از غرفه سازي يا اين كه با غرفه سازيهاي نا مناسب در نمايشگاه حاضر مي شوند . و در غايت خيلي شادمان مي‌باشند كه در نمايشگاه شركت كردند البته دست‌كم هزينه را داشتند . بله اين قابليت پذير هست اما آيا اين مثل را شنيده ايد كه هر كه پول، پول مياره، هر آنچه سرمايه گذاري بيشتري فرمائيد سرمايه دار بزرگتري مي شود .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/6 ساعت: ۱۰ توسط:ark04 :

داشتن غرفه

اين انتظار غيرمنطقي را شركت‌هاي گرانقدر يا فعال در ميدان مواد غذايي، فقط زماني براي حضور در يك نمايشگاه ترغيب مي گردند كه در ايجاد غرفه نمايشگاهي پهناور و والا براي آن ها در نظر گرفته شود . داشتن غرفه تعالي نياز به داشتن طرح و ايده جالب و برنامه ريزي براي حضور هدفمند درنمايشگاه ميباشد .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
براي حضوري چيره در يك نمايشگاه در آغاز نگاهي به ظرفيت محصول و سرويس ها تازه خويش براي ارائه در يك نمايشگاه نماييد و بعد به اجاره فضاي نمايشگاهي دست بزنند . دقت به اين شركت‌هاي كوچكتر چه بسا اقبال حضور در يك روي داد را از دست بدهند . ۵- گزينش محل در دسترس براي غرفه از ديگر مسائلي كه مي تواند در جذب مخاطبان عمده به غرفه تان اثرگذار باشد و فضاي تعامل في مابين مارك و مشتري را بيشتر كند اين مي‌باشد كه غرفه تان دسترسي راحتي داشته باشد . در اين صورت هست كه پرسنل به شرح و توضيح به بازديدكنندگان غرفه در موضوع توليدات و خدماتشان امداد مي‌نمايند . تا حضوري با ارزش و با كيفيت در نمايشگاه داشته باشيد . ۶- جايگاه غرفه سازي در نمايشگاه با پاره اي هزينه مي توانيد غرفه نيكي داشته باشيد و از فروش و اعتبارتان در نمايشگاه مي توانيد آبادي برابر هزينه غرفه سازي را كسب كنيد . غرفه نمايشگاهي شما صحنه نمايش محل كار عمل و اسكيل و اندازه شركت شما به سايرين هست . نمايشگاه‌ها صحنه نمايش و ويترين برندتان در پيش‌روي بازديد كنندگان زيادي در يك اتفاق افتاد ميباشد . جلب توجه بازديدكنندگان به غرفه تان از ضروريات حضورتان در نمايشگاه است . داشتن غرفه اي جذاب يكي از اين راه هاست . غرفه سازي توسط مجموعه فن اي شما را در اين مسير چيره خواهد كرد . در موضوع مقررات حضور در نمايشگاه و موقعيت انتخاب مكان مناسب در نمايشگاه بيشتر بدانيد . ۷- استفاده از فناوري ها و توليد ها جديد در توليد غرفه نمايشگاهي شما فرصتي براي به سناريو گذاشتن آخرين دستاوردها و نوآوري‌هاي روز هست . بخش اعظمي از شركت‌ها و كارخانه‌هاي توليدي از نمايشگاه فقط به‌عنوان محلي براي نمايش توليدها و جذب خريدار به كارگيري مينمايند كه جذابيت را از غرفه‌ها گرفته مي‌باشد . لزوم به كار گيري از نهايي فناوري هاي روز علمي در نمايشگاه را وقتي عمده خواهيد ديد كه اطلاع داشته باشيد بازديد از غرفه‌هايي كه حداقل يك فناوري جديد براي رو نمايي داشته‌اند با استقبال بيشتري روبرو خواهد شد . خبرها مربوط به رو نمايي از يك دستاورد تازه به سرعت بين همگي بازديدكنندگان نمايشگاه پيچيده و همه براي ديدن اين مال تازه به سمت غرفه موردنظر مي روند . البته برخي از شركت ها به علت خوف از نسخه برداري برداري و بهر برداري به وسيله شركت هاي حريف از كالا تازه شان از اين كار امتناع مي كنند . عدم نمايش توليدها نو و فناوري هاي تازه جذابيت نمايشگاه را از دربين مي برد . صاحبنظران نمايشگاه عدم وجود ابداع در محصولات و به سناريو نگذاشتن توليدات به روز را در نمايشگاه از خلل ها استقبال بازديدكنندگان از نمايشگاه ها مي دادند و قابليت و امكان كاهش حضور مردمان و مخاطبان مختص در نمايشگاه ها را افزايش دهد . پس اگر به دنبال جذب مخاطب عمده در رويدادهاي تخصصي هستيد، ارائه مال تازه و برگزاري مراسم پرده‌برداري را در برنامه ريزي حضور خويش در كنار غرفه نمايشگاهي تان قرار دهيد . ۸- حضور كاركنان حرفه اي در غرفه مدام به تيتر يك كمپاني حرفه‌اي حضوري فن اي داشته باشيد . غرفه شما معرف دفتر كار عمل شماست پس حضور كارمندان خبره و حرفه اي شما در دفتر كار كارتان الزامي است . بازاريابان حياتي خود در غرفه حاضر فرماييد . نداشتن ادبيات درست در نمايشگاه و بازاريابي قوي از رسيدن پيروزي گشوده خواهيد ماند . ۹- به كارگيري از ابزارهاي تعاملي در غرفه سازي و به كار گيري از ايده هاي نمايشگاهي وسيله بازي‌هاي فكري و ابزارهاي سمعي بصري مي‌تواند حداكثر بازديدكننده را جذب نمايد . موجب تعاملات مشتري با برندتان خواهد نمود . به كار گيري از ابزارهايي با انگيزه برندينگ در غرفه نياز به فكر و برنامه ريزي داراست . صرف به كارگيري از يك بازي در غرفه گاهي سبب جذب مخاطبان بي هدف به غرفه شما خواهد شد .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/5 ساعت: ۰۷ توسط:ark04 :

طراح خوب غرفه نمايشگاهي

اكسپوآرت : يك طراح خوب غرفه نمايشگاهي در 4 مسئله مي بايست بضاعت و توان كافي را داشته باشد: - داراي خلاقيت هنري و زيبايي شناسانه باشد . - از علم تخصصي برخوردار و به اصول فني ايجاد وساز غرفه تسلط داشته باشد . - با ضوابط و ويژگي‌هاي برگزاري نمايشگاه آشنا باشد .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
- بضاعت حساب و كتاب مالي و ادراك اقتصادي از هزينه‌هاي ايجاد و ساز را دارا باشد . برآوردن خواسته‌هاي متفاوت صاحبكار با اعتنا به محدوديتهاي مختلف ، ضمن دسستيابي به يك ادغام زيباي بصري با رعايت اصول توليد وساز و خصوصيات فني گهگاه فراوان پيچيده مي‌گردد كه اما چارچو بهاي محدود مالي و اقتصادي كار را پيچيده ترنيز ميكند، زمانيكه قرار مي باشد تمام اتفاقات در يك زمان محدود مالي بيفتد . ويژگي‌هاي اقليمي و فرهنگي محل برگزاري نمايشگاه ، رمانتيك كه مايليم در ذهن بيننده القا كنيم، دقت به اندازه نوروروشنايي محيط، رطوبت، حرارت،ارتفاع سطح غرفه، مقاومت كف، مرحله ديواره‌هاي جانبي،مسير ورود و خروج بازديدكنندگان، مسافت بين كانونهاي تجمع مثلا محل نمايش فيلم و محل ميز اطلاعات از مولفه‌هاي قابل توجه در پباده سازي و ساخت غرفه مي باشند . نبوغ و خلاقيت يك طراح در رسيدن به يك مخلوط ساده و زيباست، اما اين دستور نيازمند موافقت كارفرما ميباشد . هنوز اشخاصي مي باشند كه تصور ميكنند زيبايي در همهمه و تكلف و پيچيدگي بيش‌تر ميباشد . مخلوط متعدد غرفه و ساخت تمايز با غرفه‌هاي ديگر سبب ساز جلب اعتنا بيش‌تر بازديدكنندگان مي گردد و چنانچه اين تمايز با خلاقيت و ابداع يار باشد يك پيام مهم را به بازديدكنندگان القا ميكند و آن پيشتاز بودن شركت و تيم هست ./صمت
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/3 ساعت: ۰۸ توسط:ark04 :