غرفه سازي نماشگاه مشهد غرفه سازي نماشگاه مشهد

مرجع مقالات رسمي غرفه سازي

زمينه نيرنگ هاي نمايشگاهي

مقالات 
هرآنچه حتمي مي باشد در زمينه نيرنگ هاي نمايشگاهي بدانيد هرآنچه ضروري ميباشد در مورد نيرنگ هاي نمايشگاهي بدانيد يكي از مشكل ها مدرن كمپاني ها و اشخاص كمپاني كننده در نمايشگاه ها، مورد نيرنگ هاي نمايشگاهي مي باشد . در واقع هم پا با نشر خبر برگزاري نمايشگاه ها، اشخاص كلاهبرداري وجود دارا هستند كه با دادن وعده هاي جذاب و خبرهاي كذب مبادرت به شكار كمپاني كنندگان در نمايشگاه مي نمايند و مبالغي از آنها در قبال دادن اطلاعات و اخذ خدمات تلكه مي نمايند . در اين مقاله قصد داريم بخش اعظم با مقوله‌ي نيرنگ هاي نمايشگاهي آشنا شويم . همينطور در ادامه رويه هايي كه به وسيله كلاهبرداران اين حوزه به فعاليت گرفته مي شود توضيح داده خواهد شد . در نقطه نهايي نيز استراتژي مقابله با اين ايراد بيان مي شود . 

غرفه سازي نماشگاه مشهد

نيرنگ 
هاي نمايشگاهي نيرنگ در واقع به معناي عملكرد براي ساخت اعتماد با استعمال از حقيقتي كه وجود فرنگي ندارد هست . اصطلاح نيرنگ نمايشگاهي نيز با اعتنا به اين ابلاغ قابل تعريف مي باشد . معمولاً كلاهبرداران حوزه‌ي برپايي نمايشگاه ها با به كارگيري از ترفندهاي متفاوت تلاش مي كنند به كمپاني كنندگان در نمايشگاه ها نزديك گرديده و اعتماد آن ها را جلب نمايند . اين راه و روش نزديك شدن ممكن هست با وعده غرفه يابي در بهترين مكان، دادن داده ها شركت كنندگان و شركت هاي حريف در نمايشگاه يا اين كه وعده دريافت خدمات در حين برگزاري نمايشگاه باشد . لذا زماني كه اعتماد كمپاني كننده جلب شد، كلاهبردار مبادرت به اخذ پول از كمپاني كننده مي نمايد . شركت كننده هاي تازه‌ عمل يا در واقع اشخاص و شركت هايي كه براي اولين توشه در نمايشگاه كمپاني مي كنند ممكن است هيچگاه متوجه گرفتار شدن در اين دام ها نشوند . 

غرفه 
سازي نمايشگاهي به رنگ آبي رنگ _ غرفه سازي رايكا 
شناخت 
با اشكال نيرنگ هاي نمايشگاهي چه كار هايي مصداق يا مثال نيرنگ هاي نمايشگاهي است؟ همان‌گونه كه اشاره شد در اينجا يك وعده دروغين و فريبكارانه وجود دارااست كه كلاهبرداران از آن جهت نزديكي به افراد و كمپاني ها استفاده مي نمايند . به طور نمونه به كار گيري از نمايش فريبنده يك عدد از اين نمونه ها مي باشد . شخص كلاهبردار زماني كه از مكان و برهه زماني برگزاري يك نمايشگاه آگاهي مي يابد، به سرعت استارت به برقراري تماس با شركت هاي احتمالي شركت كننده در نمايشگاه مي كند و به آنان وعده مي دهد كه در بهترين جاي غرفه سازي نمايشگاهي رزرو مي كند، يا اين كه اين‌كه خبر مي دهد غرفه هاي يه خرده در نمايشگاه وجود داراست و ممكن ميباشد جايي براي كمپاني شما پيدا نشود . از طرفي شخص يا كمپاني تازه كار تحت تأثير صحبت هاي كلاهبردار قرار گرفته و مبلغ اين خدمت را به شخص سود جو مي دهد . در حالي كه آمارها نشان مي دهد در برگزاري هر نمايشگاه صرفا نيمي از غرفه ها از قبل كامل شدن گرديده مي‌باشد و تعداد زيادي از غرفه ها خالي مي ماند . مثالي ديگر از نيرنگ هاي نمايشگاهي، دادن داده ها شركت هاي شركت كننده در نمايشگاه مي باشد . ابتدا كلاهبردار يك پوشه ساختگي مجاني براي كمپاني كننده ي بالقوه ارسال مي نمايد و ادعا مي نمايند كه كمپاني هاي رقيب شما چه افرادي ميباشند . هنگامي كه اعتماد برقرار شد، كلاهبردار به رخ مجدد رابطه برقرار كرده و اقدام به فروش يك فايل تكميلي از كمپاني كنندگان به قرباني مي كند . در حالي كه داده ها شركت كنندگان در نمايشگاه ها، فقط يك بار و به وسيله مديران آن نمايشگاه در دسترس همگان قرار مي گيرد . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/20 ساعت: ۰۷ توسط:ark04 :

وضعيت غرفه سازي در نمايشگاه 

موقعيت 
غرفه سازي و اهميت آن در پيروزي در نمايشگاه اهميت حالت غرفه سازي در نمايشگاه از نظر بسياري از افراد امري دوچندان مهم مي باشد و بعضا ديگر از كنار آن به آساني عبور مي كنند . در واقع با اهميت بودن يا نبودن موقعيت مكاني غرفه در نمايشگاه اكثري از كمپاني كنندگان را دچار سردرگمي نموده مي‌باشد . حالت مكاني غرفه شما هر چه كه باشد براي برد نياز به عملكرد , برنامه ريزي و هدفمندي داريد و موفقيت در هر كاري فرمول يا اين كه معادله خاصي ندارد تا بتوانيد از آن براي وصال به قله هاي برد به كار گيري كنيد . اين شما مي باشيد كه به عنوان فرد نهايي براي غرفه نمايشگاهي تان تصميم گيري مي نمائيد و تصميم صحيح مي تواند به پيشرفت شما و غرفه سازي نمايشگاه تان ياري نمايد . 

غرفه 
هاي نمايشگاهي معمولا به صورت: تك 
وجهي دو 
وجهي سه 
وجهي و 
چهار وجهي و يا غرفه جزيره اي تقسيم 
مي شوند گزينش هر گونه غرفه با توجه به: هزينه 
ها نوع 
خدماتي كه ارائه مي نماييد و 
ميزان دارايي اي كه براي اين فعاليت در لحاظ گرفته ايد , توليدات 
و فرآورده هايي كه ارائه مي كنيد همينطور 
هدفي كه به مراد دستيابي به آن اقدام به ايجاد غرفه نمايشگاه نموده ايد انجام مي شود اينكه شما كدام يك از اين مدل از غرفه ها را گزينش مي فرماييد به طور كامل به تصميم شما بستگي داراست . 
اهميت 
وضعيت غرفه سازي در نمايشگاه 
شرايط 
غرفه سازي و اهميت آن در نمايشگاه مورد اي ديدني و لبريز حاشيه است و مي تواند گزينش مكان اول غرفه نمايشگاهي را به يك مراحل لبريز فشار و استرس زا تبديل كند . 

غرفه سازي نماشگاه مشهد
نمايشگاه وسيع ترين ويترين تجاري و تبليغاتي اكنون حاضر دنياست و رسيدن به آنچه شما در ذهن داريد و به يار مجموعه تان براي رسيدن به آن همت كرده ايد ارزش آن را داراست كه در تعيين خويش اعتنا بيشتري داشته باشيد و آگاهانه تصميم بگيريد . قرار دادن شرايط غرفه سازي نمايشگاهي در نزديكي درب هاي ورود و خروج تالار هاي نمايشگاهي مي تواند فرصتي جديد براي جلب دقت بازديد كنندگاني كه يا اين كه به تازگي وارد نمايشگاه گرديده اند و يا با خستگي در حالا خروج مي باشند توليد مي كند . ولي شما مي توانيد در صورتي كه بضاعت و توان مالي شما اجازه مي دهد مي توانيد غرفه هاي سه وجهي يا اين كه گوشه اي و يا چه بسا غرفه هاي جزيره اي را اجاره نماييد . زيرا غرفه نمايشگاهي جزيره و سه وجهي دارنده بهترين وضعيت غرفه سازي و مطلوب ترين بستر براي فعاليت در نمايشگاه مي باشد . 
همچنين آشنايي مخاطبين و بازديدكنندگان هم مي تواند در تعيين وضعيت غرفه سازي نمايشگاه اثر گذار باشد . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/19 ساعت: ۰۸ توسط:ark04 :