مرجع مقالات رسمي غرفه سازي مرجع مقالات رسمي غرفه سازي .

مرجع مقالات رسمي غرفه سازي

محاسبه نمايشگاه رايدكس

محاسبه نمايشگاه رايدكس ســومين دوره از نمايشــگاه ايــران رايدكــس از 27 تــا 30 دى 95 درمحــل دائمى نمايشــگاههاى ميان المللى تهران برگزارشد .غرفه سازي در اين رويد جنبه‌هاي خير داشت و ايــن رويداد صرفا نمايشــگاه بينالمللى تخصصى در حوزه صنعت موتورســيكلت ودوچرخــه، قطعات و لوازم يدكى داراي ربط و وســايل نقليه برقى وهيبريدى درايــران اســت كه البته غرفه سازي عصر هــاى اول و دوم آن در محل نمايشــگاهى مصلاى تبارك تهران برگزار گرديده بود . .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
و از آنجايى كه مســئولان برگــزارى درتلاش بودند تا ابعــاد بين المللى آنرا تقويت كننــد، بنابراين،دوره سوم آنرا به وب سايت تهران بردند . عيب گيري و ارزيابي غرفه سازي و شركت در نمايشگاه رايدكس از نــكات قابــل توجــه در دوميــن نمايشــگاه ايران رايدكس ، رشــدنمايشــگاه درحــدود 60درصد در تعدادشــركت كننده وهمچنين افزايش چشــمگير متراژ نسبت به سال نخستين برگزارى بود . به گزارش گروه ارشد اكسپوآرت درسال 94 اين رويداد درفضايـي افزون بــر 10 هزارمتر مربــع و باحضور و حمايت 100 شــركت و نهاد داراي ربط و همچنين بيش از 82 نشــان معتبــر داخلى و خارجى از 14 كشــور چيــن ، امارات ، هند ، ژاپن ، اتريش ، ايتاليا ، اســتراليا، فرانســه ، اســپانيا ،آلمان ،امريكا ،تايوان و كره برگزار شد . همچنيــن بازديدكنندگانــى از شــهرهاى گوناگون كشــور در ارتفاع 4 روزبرگزارى ايــن اتفاق افتاد به تهران آمدند كه بر اســاس آمارها ى منتشــرشــده از سوى ســتادبرگــزارى حــدود صد هزار نفــر تقريب زده مى شوند . حضــور متخصصان و بازرگانــان داراي ارتباط با حوزه هاى متفاوت در اين نمايشگاه وهمراهى بيش از 90 درصد از عوامل فروش و نمايندگان شهرستانى شركتها از سراســر كشور ايران در اين روي داد از نكات بارز و قابل توجه دوره دوم بود . غرفه‌هاي بسيار زيبايي هم در اين نمايشگاه پباده سازي گرديده بود . ضمن اينكه بيــش از 200 نفر ازبازرگانان خارجى از كشــورهاي فرانســه ،ايتاليا ،چين ، ژاپن ، افغانستان ، عراق، كره،هند،تركيه،امارات و تايوان ،اين اتفاق افتاد را مسئله بازديد قرار دادند . ســومين نمايشــگاه در بين المللى جمهوري اسلامي ايران رايدكس هم با توكل بر همان اهداف قبلى ، قرار اســت در حوزه هاى داراي ربط با صنعت موتور سيكلت،قطعات، لوازم يدكى، وســايل نقليه برقى،هيبريدي و تجهيزات متعلق در محل دائمى نمايشــگاه‌هاي ميان المللى تهران برگزار شود . بــاتوجه به تفاوت قيمتها براى اخذ غرفه در اين تيم فضاى برگزارى با افت كمي رو به رو شد . غرفه‌هاي ساخته شده هم به نسبت اتفاق افتاد گذشته رو به افول بود . اما به استدلال تخصصى‌تر شــدن مخاطبان رويش كيفى چشمگيري رادراين روي داد شاهد بوديم . انواع موتورسيكلت نظير دوچرخ،سه چرخ ،ATM ، چهارچرخ ،ATV ســاحلى ،مخصوص برف و صنعت هاي وابســته وهمچنين انواع وسايل نقليه فارغ از سوخت مثل دوچرخه، ســه چرخه، چرخ معلولان، اسكوتر، اســكيت و مواردمشابه و صنايــع وابســته در اين اتفاق افتاد به نمايش نهاده شد . همچنيــن برخــى موسسات فعال در موضوع ساخت وســايل نقليه برقى، هيبريــدى، شــارژى،كم مصرف وبا سوختهاى جايگزين منزه به صورت ابتدايى تا پيشــرفته،با كاربرد باطن و برونشهر (ســبك ، سنگين ، تجارى و مواردمشــابه) ومحصولات،خدمات و فناوري هاى داراي ارتباط با انرژى‌هاي نوين، انرژىهــاى تجديدپذيــر،انرژىهــاى منزه و ســوختهاى جايگزين فسيلى و زيستى هم در سالنهاى برگزارى جمهوري اسلامي ايران رايدكس حضورداشتند .
برچسب: عيب گيري و ارزيابي غرفه سازي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۰۱:۰۳ توسط:alipour موضوع:

پباده سازي غرفه هاي نمايشگاهي

در پباده سازي غرفه هاي نمايشگاهي مي بايست به اصول و تكنيك هاي خاصي توجه شود . چرا كه آسوده انگاري در ايجاد غرفه، موجب شكست در فروش توليدات مي شود . از جمله اصول پباده سازي غرفه هاي نمايشگاهي مي توان به موارد پايين اشاره كرد: .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
1- تناسب توليد ها و غرفه غرفه اي كه پباده سازي مي شود مي بايست با توليدها آن تناسب شكلي و رنگي داشته باشد . براي نمونه در شراي غرفه نمايشگاهي براي فروش اسباب و اثاث بازي و پوشاك خردسال ها ساخته مي شود، رنگ هاي بشاش و كودكانه (مثلا صورتي) در حق تقدم ميباشند . همينطور ساختار و فرم غرفه نيز بايد با ذوق وسليقه كودك ها منطبق داشته باشد . اين در حالي ميباشد كه در غرفه توليدها الكترونيكي رنگ هاي باوقار اهميت بيشتري دارا‌هستند . 2- نورپردازي در طراحي غرفه در طراحي غرفه مي بايست به روشنايي به تيتر يك استدلال مجاب كننده توجه شود . غرفه هايي كه با اصول نورپردازي طراحي گرديده اند، مي توانند دقت بازديدكنندگان را به خويش جلب نمايند . در عين درحال حاضر در حالتي كه نور و روشنايي در درون غرفه به خير و خوبي تنظيم شده باشد، كليه محصول ها در معرض ديد مشتريان قرار مي گيرند و آن‌ها را در انتخاب فرآورده كمك مي كنند؛ ضمن اين كه مشتريان مدت پاره اي را براي پيدا كردن متاع مسئله لحاظ خويش صرف مي كنند . بدين ترتيب غرفه مي بايست به جور اي طراحي شود كه هيچ محصولي در خفا و ظلمات نباشد . پباده سازي غرفه هاي نمايشگاه 3- دقت به كفپوش غرفه در برهه زماني طراحي بايد به كف غرفه نيز اعتنا شود . برخي به موكت عشق بيشتري دارا‌هستند و برخي از غرفه سازان از كفپوش هاي موقتي به كار گيري مي كنند . در هر رخ كفپوش مي بايست از حيث رنگ با ديواره هاي ساز هماهنگ باشد . 4- استحكام غرفه در شراي چه غرفه هاي نمايشگاهي براي مدت زمان موقت مي باشند و گهگاه قدمت آنها به يك هفته مي رسد، اما نبايد از استحكام و مقاومت سازه غرفه در پيش‌روي ضربات وارده غافل شد . به اين ترتيب بايستي بنا هايي كه براي ساخت غرفه استفاده مي شوند، از مقاومت كافي برخوردار باشند . براي مثال استاندارد قطر ديواره هاي غرفه با استراكچر پروفيل آلومينيوم بايستي 6 ميليمتر باشد . اصول پباده سازي غرفه هاي نمايشگاه 5- اعتنا به نظم در نمايشگاه تعداد زيادي غرفه خط مش اندازي مي شود كه در شراي همه غرفه ها به طور نامرتب و نامنظم پباده سازي گرديده باشند، بازديدكنندگان را دچار سردرگمي مي نمايند . در صورتي‌كه همگي غرفه ها آراسته و منظم باشند و فقط يك غرفه نامنظم طراحي گرديده باشد، مطمئنا مشتريان كمتري به سمت اين غرفه خواهند رفت . ضمن اينكه فروشنده نيز در غرفه نامنظم نمي تواند محصولات را چيدمان نمايد و بازه زماني پيدا كردن آن‌ها با مشكل مواجه مي شود . 6- زيبايي غرفه يكي از مهمترين المان هاي غرفه هاي نمايشگاهي، دقت به فاكتور زيبايي است . دكورا سيون مي تواند بازديدكنندگان را براي خريد مجاب كند . به اين ترتيب بايستي از بنا هاي امروزي با طرح هاي نو به كار گيري شود . چيدمان بايد با محصولات متناسب باشد . در شراي توليدات كمتري در غرفه چيده شود و فضاي داخلي بازتر باشد، تاثير بيشتري در زيبايي غرفه داراست . براي متمايز بودن، خوب تر است رنگ لامپ ها با غرفه هاي همسايه مختلف باشد . 7- استفاده از برندهاي معروف تبليغات يك عدد از مهم‌ترين رويكرد هاي جذب مشتري هست كه غرفه هاي نمايشگاهي نيز از آن مستثني نيستند . در برهه زماني ساخت و طراحي مي بضاعت و توان تبليغات را هم در غرفه نمايشگاهي گنجاند . استعمال از برندهاي داراي شهرت در ديواره هاي غرفه و يا به كار گيري از شعارهاي متني در تبليغات نمايشگاهي تاثير متعددي داراست .
برچسب: غرفه سازي نمايشگاه مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۵۲:۵۳ توسط:alipour موضوع:

پباده سازي و اجراي غرفه نمايشگاه

پباده سازي و اجراي غرفه نمايشگاهي در فضاي گشوده 1398/04/12 | تعداد ايده ها :0 اجراي نمايشگاه ها در محفظه هاي گوناگون همواره مسئله اعتنا بسياري از اشخاص بوده مي باشد . لذا يك عدد از گونه هاي آن ها اجراي غرفه نمايشگاهي در فضاي باز مي باشد . گفتني است پباده سازي و اجراي غرفه نمايشگاهي در فضاي گشوده داراي خصوصيت هاي مختص خود مي باشد كه افراد در زمان استعمال از آن مي بايست به اين مسئله اعتنا داشته باشند . ما در اين مقاله قصد داريم تا با چك اجراي غرفه نمايشگاهي در فضاي باز كساني كه قصد اين كار را دارا هستند را راهنمايي نماييم . پس در صورتي‌كه قصد اجراي نمايشگاه ها در فضاي گشوده را داريد با ما تا نقطه نهايي همپا باشيد . .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
اجراي غرفه نمايشگاهي در فضاي باز نمايشگاه ها را مي توان در محيط هاي گوناگون سربسته و سرباز برگزار كرد . يك عدد از بهترين نمايشگاه هايي كه افراد مي توانند براي فروش كالاها و خدمات متعدد از آن استفاده كنند، اجراي غرفه هاي نمايشگاهي در فضاي باز مي باشد . فضاي باز به اين رخ است كه اشخاص مي توانند با اجراي اين غرفه ‌ها در هر مكاني يك سري از خدمات و كالاها را به فروش برسانند . اما اينكه غرفه هاي نمايشگاهي را در فضاي گشوده توليد كنيم، دارنده نكات مختلفي مي باشد . افراد بايستي قبلي از آنكه نسبت به اين فعاليت اقدام نمايند حتما به عامل آب و هوا توجه نمايند . به طور مثال اگر در شهري ميباشيد كه فضاي آن همواره مستعد بارش باران مي باشد، اجراي غرفه هاي نمايشگاهي در فضاي گشوده يك كار پر ريسك به حساب مي آيد . سفارش ما اين ميباشد مكاني را كه براي اجراي اين غرفه ها در فضاي گشوده قصد داريد گزينش نماييد، از پيشين بررسي نماييد و آن‌گاه به انجام آن عمل كنيد . غرفه نمايشگاهي فضاي باز چگونگي طراحي و اجراي غرفه هاي نمايشگاهي در فضاي باز افرادي كه قصد اجراي غرفه نمايشگاهي در فضاي باز را دارند، بايد با طراحي هاي متعدد نسبت به آن مبادرت نمايد . متاسفانه در كشور ما پباده سازي غرفه‌ ها در فضاي گشوده آنچنان اهميت خاصي ندارد . البته اعتنا به آن از اهميت فراوان بالايي برخوردار است، شما مي توانيد با انجام شايسته ترين طراحي ها در فضاي گشوده نسبت به، به وجود آوردن شايسته ترين محفظه براي خود اقدام نمائيد . اشخاص مي توانند با استفاده از طرح هاي خلاقانه و ديدني در به ايجاد غرفه نمايشگاهي در فضاي گشوده مبادرت نمايند . گفتني است طرح ها و رنگ ها در پباده سازي غرفه نمايشگاهي در فضاي باز مي تواند از اهميت دوچندان متعددي برخوردار باشد . با توجه به اينكه اين غرفه‌ ها در فضاي باز قرار دارا هستند بايد از رنگ هايي به كار گيري كرد كه اشخاص را به خود جذب كند . در كل مي توان ذكر كرد افراد مي توانند محفظه غرفه خويش را با توجه به سرويس ها و يا اين كه كالايي كه به فروش مي رسانند، پباده سازي كنند و شايسته ترين غرفه را به وجود آورند .
برچسب: غرفه سازي نمايشگاه مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۷:۲۸ توسط:alipour موضوع:

طراحي غرفه نمايشگاهي

تحليل معني اسكيس طراحي غرفه نمايشگاهي حتما به اين موضوع كه در اختيار به چنگ آوردن يك غرفه ملزم به عبور از فرآيند متعدد طراحي و ساخت آن غرفه مي باشد، واقف ميباشيد . مطلبي هم كه ما در ادامه به آن خواهيم پرداخت به نصيب اول، يعني طراحي غرفه ها مربوط مي شود . در واقع اين طور بايد خاطرنشان كرد كه اسكيس پباده سازي غرفه نمايشگاهي او‌لين مرحله چه بسا گذشته از دور از شوخي شدن طرح به انجام رسيده براي غرفه نمايشگاهي به اكانت مي آيد . فراموش نكنيد كه اسكيس نه صرفا در پباده سازي غرفه هاي نمايشگاهي، بلكه در زمينه هاي ديگر هنري و چه بسا معماري هم مالامال كاربرد تلقي مي شود و به همين سبب ساز اهميت به سزايي در ساخت يك ذوق وسليقه و ايده منحصر به فرد دارد! .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
طراحي و غرفه سازي نمايشگاه مضمون‌ اسكيس چيست؟ جالب است بدانيد با توجه به كاربرد روز افزون اسكيس در گونه هاي و اقسام پباده سازي در موضوع هاي مختلف، اما كماكان هيچ تعريف واحدي براي آن در حيث گرفته نشده ميباشد . نكته ديدني تر تعريفات اسكيس اين جا مي‌باشد كه در ايران؛ هر معلم و مهندسي يك تعريف واحد را براي آن و به اسم خود، بر روي آن مي گذارد كه در صورتي‌كه دانشجو حرفه هاي مختلف پباده سازي مانند: هنر، معماري و ساير رشته باشيد، حتما با اين تعريفات گوناگون كه براي مثال اسكيس طبق گفته فلان استاد و يا اين كه تعريف اسكيس بر مبناي سخنان فلان مهندس بر خواهيد خورد! ولي واقعيت اين هست كه هيچ تعريف واحدي براي چنين پيش طراحي مهمي در دنيا وجود ندارد كه حقيقتا جاي فكر دارد . به هر هم اكنون ما نيز در اين مقاله همت داريم در كنار ذكر انواع تعريفات پيش پباده سازي اسكيس، به توصيف از خود به مانند به عبارتي استادان و مهندسان بپردازيم؛ اسكيس يعني كليد زدن يك پباده سازي صادقانه كه از اعماق ذهن طراح خودكار به دستش عبور مي كند، يعني تصاحب كردن در لحظه ايده ها عبوري از مغز و منتقل كردن آن ها بلافاصله بر روي ورقه تا در مقطع مناسب و با توليد پروسه طراحي بر روي آن، به يك پباده سازي خارق العاده تبديل شود . تعاريف ديگر اسكيس طراحي غرفه نمايشگاهي -اسكيس به معنا پباده سازي فارغ از تفكر و صرفا با دست يك قلم و ورقه مي باشد . -اسكيس به مفهوم پباده سازي سريع در لحظه ميباشد . -اسكيس به دريافت داده ها عبوري از ذهن طراحان مي‌باشد . -اسكيس، طراحي صادقانه است كه محتوايي هدفمند و معلوم داراست . -اسكيش انجماد ايده هاي موقعيتي ميباشد . -اسكيس يعني طراحي معمولي اما سرعتي! -اسكيس پاسخگو نياز افراد، براي در اختيار داشتن يك طرح كاربردي مي باشد . -اسكيس پباده سازي با دست آزاد است! -اسكيس به پباده سازي با مداد و آنگاه از آن نيز با ابزار رنگ آميزي رنگ كردن طرح به وجود آمده، گفته مي شود . -اسكيس يك طرح ابتدايي است كه هدف ها داراي اهميت ذكر گرديده را در بر مي گيرد . -اسكيس معرف ايده هاي ذهن هاي گوناگون در لحظه مي باشد . مروري بر كاربرد اسكيس طراحي غرفه لازم مي‌باشد بدانيد اسكيس نه صرفا در براي پباده سازي غرفه نمايشگاهي بلكه در اغلب فرآيند طراحي سازه و پباده سازي قطعات و كيت هاي گوناگون الكترونيكي هم كاربرد دارااست . اسكيس مبحث آموزشي به محرمانه نمي باشد و صرفا با اتكا به هنر رسم كردن طراحان و ولي نگاه كردن از روي دست صاحب و مالك نامان اين زمينه، مي توان تبديل به يك اسكيس كار مجرب و فن اي شد . فاكتور هاي حساس براي اسكيس طراح فاكتورهاي اساسي براي پباده سازي اسكيس هاي قابل قبول، تمرين مداوم و گذشته از آن، عشق و عشق و علاقه به اسكيس مي‌باشد كه مي تواند در برهه زماني بازه كوتاهي از شما يك طراح زبردست و از ايده هايتان نيز يك پباده سازي خارق العاده به وجود آورد! اعتنا داشته باشيد كه اسكيس هيچ ارتباطي به داشتن استعداد در فرد عشق و علاقه مند به آن نيست و صرفا با تمرين مستمر و عشق و علاقه زياد، مي توان در آن به موفيقت دست پيدا كرد . در انتها اين بخش هم يادآوري اين نكته نمي تواند خالي از لطف باشد كه يك طراح مي بايست يك مدل فكر خوشگل و منطقي نسبت به موضوع ارائه شده به خويش را در دستور فعاليت خود قرار دهد و آن را در جهت هاي والاي اخلاقي رويش و رشد دهد . در صورتي‌كه نيز بضاعت و توان و قدرت به وجود آوردن اسكيس طراحي را در خويش نمي بيند بايستي از طراحي ماكت هاي دو بعدي و سه بعدي و ديگر طراحي هاي ابتدايي استفاده بگيرد . اين را نيز بايد در نظر داشت كه چنانچه اسكيس پباده سازي غرفه نمايشگاهي يا هر چيز ديگري كه براي آن از اسكيس ياري گرفته مي شود، بايستي در كنار گرافيك بالا و همينطور زيبايي ديده مهرورزي با رنگ ها بكار گرفته شده در آن، انگيزه و شاخصه هاي حياتي پباده سازي پيرامون موضوعي كه براي آن، انجام مي شود را دارا باشد! كه اگر چنين نباشد حتما اسكيس زده گرديده از سوي طراح اثرگذار نخواهد بود و وقت لحاظ شده براي رسم آن هم از سوي طراح، بيهوده تلقي مي گردد .
برچسب: غرفه سازي نمايشگاه مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۵۰:۵۴ توسط:alipour موضوع:

نقش گرافيك درطراحي غرفه نمايشگاه

نقش گرافيك درطراحي غرفه نمايشگاه ايجاد پشت مورد ي شفاف در گرافيك فرآورده با استفاده از چراغ هاي ال اي دي پزشكان اكثر زمان ها عشق دارا‌هستند تا داده ها مورد نظر خويش از توليدات متفاوت را به سرعت اخذ كرده و يكي از آن ها را در طبقه نمايش تعيين نمايند كه اين مورد مي تواند فضاي نمايشگاه را به طور كامل رقابتي نموده و طراحي غرفه پزشكي بايد مطابق با اين مورد انجام شود . در حالي كه در‌صورتي‌كه شما مي خواهيد توجهات را به كالايي كه به مدت طولاني تري از طرف مخاطب شناخته مي شود جلب نماييد، مي بايست تا روشنايي بر روي آن كالا بدرخشد، بخش اعظمي از شركت ها در صنعت تجهيزات طبابت اين زمينه را دريافته اند كه درخشش نوروفروغ در پشت يك مال در چنين صنعتي و با چنين مخاطبي مضاعف خوب تر و مطلوب تر مي باشد . .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
در برخي از موارد، كمپاني ها لامپ هايي را قضيه به كارگيري قرار مي دهند كه قابل برنامه ريزي بوده و بتوانند نور لامپ و سرعت تغيير تحول آن را در دست گرفتن نمايند . گونه تغيير‌و تحول نور ال اي دي هم مي تواند با حالتي گرافيكي و به چهره فابريك در پشت قضيه ي متاع مسئله استعمال قرار گرفته و تغيير‌و تحول نور آن به آرامي رخ پذيرد، كه اين شيوه يكي ديگر از رويكرد هاي شگفت انگيز براي پويا نگه داشتن پباده سازي غرفه پزشكي و جذب بازديد كننده مي باشد . استفاده از فناري صفحه لمسي در غرفه پزشكي پاياني تكنولوژي تعاملي و ورقه نمايش لمسي به صورت كاملا ايده آلي براي ارائه و سناريو نيازهاي اجتناب ناپذير تجهيزات پزشكي مناسب هستند كه اين نيازها مشتمل بر بارش فكري مشترك، جلسه، تمرين و آموزش، و چه بسا انجام تورهاي مجازي مشترك از محصولاتي كه در محيط مريض‌خانه استفاده مي شوند، مي باشند . اين تكنولوژي ها درست مانند فعاليت با تبلت، با استعمال از نوك انگشتان شركت كنندگان و كاربران كار كرده و مي توان در نوشتن يادداشت، ذخيره كردن اسناد و تعامل با محتواهاي جانور از آن ها به كار گيري نمود . كمپاني هاي تجهيزات پزشكي هم با چنين روندي در استعمال از ورژن هاي والا تر اين كاغذ سناريو ها، افراد بيشتري را در فضاهاي نمايشگاهي خود و براي تعامل با مجموعه خويش مشغول مي كنند . پزشكان نيز با به كار گيري از اين فناوري، به سرعت به اخذ داده ها و پاسخ سوال ها خويش از طريق مرور يك ورقه سناريو لمسي دست مي يابند . استعمال از فيلم هاي ويدئويي در غرفه پزشكي در حالي كه داشتن ورقه نمايش هاي ويدئويي اكثر وقت ها يك عنصر فراوان مهم براي موفقيت غرفه تجاري در هر صنعتي محسوب مي شود، براي برخي از كمپاني ها چند پيام متفاوت از توليد ها آن ها وجود داراست كه مي بايست با مخاطبان به اشتراك نهاده شود و اين پيام ها بسته به فردي كه آن ها را تماشا مي كند، نمايش داده مي شود . چگونگي نمايش در غرفه هاي طبي گذشته در گذشته، منش حلي كه براي انجام اين فعاليت ارائه مي شد، به كارگيري از نشانه ها و نمودار هاي نقطه اي در دور و اطراف غرفه بود؛ اما امروزه يك فرايند تازه براي ديدن اين پيام ها به وجود آمده هست . بسياري از كمپاني هاي تجهيزات طبابت براي نمايش اطلاعات فرآورده خود به جاي استفاده از چند تابلوي گرافيكي اثبات و ايستا، از فقط يك كاغذ سناريو با قاب هاي تصاوير الكترونيكي به كارگيري مي كنند . به كار گيري از اين تكنولوژي در واقع موجب صرفه جويي در هزينه هاي روان پباده سازي غرفه طبي در دراز برهه زماني شده و فراوان تطبيق پذير، متنوع و امروزي است . فرآيند اجاره امكانات غرفه پزشكي صنعت امكانات طبي به سرعت در حال تكان رو به جلو مي باشد و دستگاه ها و تجهيزات ايجاد شده در اين صنعت هر روز تكامل يافته و يا توليد ها جديدتر سال به سال جايگزين نسخه ي قديمي تر خود مي شوند . در نتيجه، شركت هاي تجهيزات و نگهداري هاي طبي كه قصد دارند در خريد يك غرفه سرمايه گذاري كنند، خويش به سرعت متوجه خواهند شد كه طراحي غرفه پزشكي براي ارائه ي هر محصولي بازه مناسب و يگانه خويش را دارد . براين اساس براي حضور در هر نمايشگاهي بهترين خط مش حل اجاره ي غرفه مي باشد . اجاره ي غرفه نمايشگاهي بضاعت انعطاف پذير بودن را به غرفه دار در پباده سازي و پيام رساني به مخاطب داده و اين در حالي مي‌باشد كه امكان صرفه جويي در هزينه ها مضاعف قابل اعتنا هست .
برچسب: غرفه سازي نمايشگاه مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۰:۵۶ توسط:alipour موضوع:

تداركات غرفه

۶ ماه قبل از آغاز نمايشگاه تجاري برنامه‌ريزي نيازهاي پرنسل تا اين تراز از وسعت عمليات مطلع شده‌ايد و ميدانيد با چه اندازه بودجه‌اي قرار مي باشد كار فرماييد . حدود چهار تا شش ماه قبلي از استارت نمايشگاه مي بايست براي نيازهاي پرنسل خود برنامه‌ريزي نماييد . .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
برنامه‌ريزي تداركات سفر پس از دريافت كردن غرفه ميتوانيد براي تداركات و هجرت برنامه‌‌ريزي نمائيد . براي رفت‌وآمد به نمايشگاه به تاءمل رزرو بليط هواپيما، هتل يا اين كه وسيله‌ي نقليه‌ي مناسب باشيد . برنامه‌ريزي آثار گرافيكي و منسوجات دكوري براي غرفه تا حالا عناصر كلي غرفه‌ي نمايشگاهي‌ مي بايست مشخص گرديده باشند . بنابراين، در اين سطح روي موادسازنده ظاهري مثل گرافيك و منسوجات تمركز فرمائيد . برنامه‌ريزي تداركات غرفه زماني كه طراحي‌هاي غرفه را به نقطه پايان رسانديد، مي بايست براي تداركات برپايي و برچيدن غرفه برنامه‌ريزي نمائيد . به ياد داشته باشيد كه تحويل جدا از باربري هست و هر دوي اينها از سوار كردن و پياده كردن ساختار غرفه مجزا ميباشند . بررسي كردن تمام تاريخ‌ها هم اكنون وقت تحليل دوباره و تأييد تمام تاريخ‌هاي تحويل، ورود و خروج و مهلت‌ها ميباشد . اين بررسي مي بايست در مورد طراح غرفه‌ي نمايشگاه تجاري، شركت هواپيمايي، محل نمايشگاه تجاري، توليدكننده، پيمان‌كار و تيم بازاريابي شما هم انجام شود . آغاز كمپين‌هاي بازاريابي حدود ۴ ماه پيش از شروع نمايشگاه تجاري بايستي بازاريابي را شروع نمائيد . بازاريابي شامل كمپين‌هاي ايميلي، ايميل بدون واسطه و هر مبادرت بازاريابي ديگري ميشود كه به كار گرفته‌ايد . ۱-۳ ماه قبلي از شروع نمايشگاه تجاري آخرين كردن سرويس ها غرفه آيا در غرفه به اينترنت نياز داريد؟ آيا غرفه‌ي شما از ملزومات الكترونيكي برخوردار مي باشد؟ آيا فضاي غرفه‌ي شما به سرويس ها نظافتي نياز دارد؟ اين جزئيات را باز‌بيني كنيد تا در رخ نياز براي فراهم كردن مقدمات كارهاي ديگر دوران داشته باشيد . پاياني كردن مورخ و بازه زماني ورود و خروج يكسري ماه پيشين از آغاز نمايشگاه، بايد مورخ تحويل غرفه و ورود به نمايشگاه را با فروشنده و طراح غرفه باز نگري نمائيد . براي اجتناب از جريمه‌هاي غيرمنتظره، مطلقا اين داده ها را با فروشنده در در بين بگذاريد، زيرا ممكن است گذشته از شروع نمايشگاه شما، در جاي ديگري بدون چاره به تحويل عمل ديگري باشد . نهايي كردن تاريخ‌هاي مهم بررسي نهايي تاريخ‌ تحويل غرفه و ورود به نمايشگاه حقيقتا ضروري هست . مديريت نمايشگاه ممكن مي باشد تاريخ‌ها را عوض كند تا طبق پيش‌بيني‌هاي اوليه‌، تغييرات را اعمال كند . ملاقات با پرنسل و آماده‌سازي آنها ملاقات با اعضاي تيم مطمئن شويد كه تمام اعضاي گروه از نقشه‌ي فعاليت مطلع هستند و مي‌دانند قبل، حين و پس از نمايشگاه چه كارهايي را بايد انجام بدهند . در‌صورتي‌كه قصد ارائه‌ي دمو يا نمايش داريد، مطلقا تمام پروسه را پيش از اجرا با مجموعه خويش مرور نمائيد . با كارپرداز سمعي‌بصري صحبت كنيد تا مطمئن شويد از محتوا يكسري اسكن در اختيار داراست و گذشته از استارت سناريو آنها را در تمام دستگاه‌هاي جان دار در نمايشگاه تست مينمايد . زمان‌بندي جلسات با مطبوعات و فروشندگان گرد‌همايي بگذاريد و از هر فرصتي براي تبليغ كردن در خصوص نمايشگاه‌تان استفاده كنيد . رزرو اتاق‌هاي برگزاري جلسات رزرو اتاق‌هاي بيشتر براي برگزاري جلسات لازم نيست، البته دعوت كردن از مشتريان راغب يا سرمايه‌گذاران به يك جلسه‌ي محرمانه به صرف طعام و نوشيدني پس از اختتام نمايشگاه، ايده‌ي فراوان خير و خوبي ميباشد . با آماده كردن اين انگيزه، فرصتي پيدا مي‌كنيد تا با اين افراد در زمينه كسب‌وكارتان صميمانه‌تر حرف نماييد .
برچسب: غرفه سازي نمايشگاه مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۴۱:۴۹ توسط:alipour موضوع:

اقدامات ضروري براي حضور در نمايشگاه را از چه وقتي شروع كنيم؟

۳- اقدامات ضروري براي حضور در نمايشگاه را از چه وقتي شروع كنيم؟ معمولا هر نمايشگاهي از يك ماه الي دو ماه قبل شغل هاي اجرايي آن شروع مي شود . .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
اما موضوع اي كه اينجا مد لحاظ مي‌باشد برهه زماني شغل هاي اجرايي نمي باشد بلكه بازه زماني برنامه ريزي براي منفعت برداي بيشتر مي باشد . در نتيجه سفارش مي شود هر مديري كه رغبت داراست در سال در نمايشگاه كمپاني كند از به عبارتي ابتداي سال دو قدم گذشته را قسمتي از برنامه راهكار خود قرار دهد . و براي حضور نمايشگاه به چهره ناگهاني و با عجله برنامه ريزي، مبادرت و اجرا ننمايد . ۲- وضعيت و امكانات حضور در نمايشگاه: دومين جور از اصول شركت در نمايشگاه حالت و تجهيزات حضور مي باشد . پس آنكه گامهاي قبلي را پيموديد و تصميم گرفتيد هدفتان براي حضور در نمايشگاه چه مي باشد و در كدام نمايشگاه مي بايست كمپاني فرمائيد نوبت به كارهاي اجرايي حضور در نمايشگاه مي گردد . يكي از با اهميت ترين و مهم ترين اقدام در اين مرحله غرفه نمايشگاهي شما هست . غرفه نمايشگاهي در واقع براي يك سري روز نمايشگاه حكم ويترين، اتاق گردهمايي و بعضا در برخي موردها حكم منزلت شروع و نقطه پايان عقد قرارداد همكاري با شما را دارااست . اهميت غرفه نمايشگاهي تا جايي ميباشد كه آن را خرقه صاحب كار نيز مي نامند . غرفه نمايشگاهي خرقه صاحبكار در ميهماني عظيم نمايشگاهي است . مطمئنا در سال ۲۰۱۸ هيچ شخصي حاضر نمي‌شود در يك گرد هم آيي گران قدر رسمي ناآراسته حضور پيدا نمايد .درحالي كه در آن گرد‌همايي دو قطب اساسي تجارتي اش در آن كمپاني دارد؛ رقبا و مشتريان ۳- سرمايه گذاري و بودجه بندي: سومين گونه از اصول كمپاني در نمايشگاه به سرمايه گذاري و ميزان دارايي بندي وابستگي دارد . همانند هر فعاليت تبليغاتي ديگري نمايشگاه هم نياز به صرف هزينه داراست . اما چرا ما اين آيتم را هزينه و ميزان دارايي نام نداديم؟ به اين حافظه هست كه عقيده داريم اين مدل پرداخت، “هزينه” نيست و “سرمايه گذاري” است . در تمام علم ها اقتصاد،مالي و حسابداري هر جايي كه چيزي بدهيم و يك يك چيز ارزشمند بدست آوريم به تيتر سرمايه گذاري توصيف شده مي‌باشد . پس وقتي كه ما در يك نمايشگاه كمپاني مي كنيم و در كنار رقبا و همياران صنعت خويش مي درخشيم و حضور فعال اعلام مي كنيم همچنين مشتري و پول بدست مي آوريم پس سرمايه دار گرديده ايم . در نتيجه همگي اقدامات رخ گرفته براي سرمايه داري ما “سرمايه گذاري” محسوب مي شود . اما اين سرمايه گذاري را چه‌گونه انجام دهيم زياد با اهميت مي‌باشد . يك عدد از سرمايه گذاري هاي ما روي غرفه سازي ما است . همانگونه كه گفته شد . غرفه لباس صاحب كار در نمايشگاه ميباشد . غرفه نمايشگاهي حكم ويترين، اتاق نشست و برخي در برخي موارد حكم منزلت آغاز و نقطه پايان عقد قرارداد همياري با شما را داراست . حال خودتان قضاوت فرمائيد زماني غرفه نمايشگاهي اولي چيزي ميباشد كه از شما در نمايشگاه چشم مي شود چه بسا قبلي از اسم تجاري يا مدل مال و خدمات شما، آيا ممكن هست به آن اهميت نداد؟ پس اولين سرمايه گذاري شما بايد روي با اهميت ترين عنصر يعني غرفه سازي باشد . طراحي، زيبا،آراستگي، تناسب غرفه با متاع و سرويس ها شما و تناسب آن با فرهنگ سرزمين و هدف نمايشگاه تمامي نكاتي مي باشند كه شما را در استفاده وري بيشتر از نمايشگاه ياري مي نمايند . پس در بودجه بندي خويش هيچگاه در سرمايه گذاري روي مهمترين عنصر صرفه جويي نكنيد . خيلي از شركتها فارغ از غرفه سازي يا اين كه با غرفه سازيهاي نا مناسب در نمايشگاه حاضر مي شوند . و در غايت خيلي شادمان مي‌باشند كه در نمايشگاه شركت كردند البته دست‌كم هزينه را داشتند . بله اين قابليت پذير هست اما آيا اين مثل را شنيده ايد كه هر كه پول، پول مياره، هر آنچه سرمايه گذاري بيشتري فرمائيد سرمايه دار بزرگتري مي شود .
برچسب: غرفه سازي نمايشگاه مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۳:۰۲ توسط:alipour موضوع:

داشتن غرفه

اين انتظار غيرمنطقي را شركت‌هاي گرانقدر يا فعال در ميدان مواد غذايي، فقط زماني براي حضور در يك نمايشگاه ترغيب مي گردند كه در ايجاد غرفه نمايشگاهي پهناور و والا براي آن ها در نظر گرفته شود . داشتن غرفه تعالي نياز به داشتن طرح و ايده جالب و برنامه ريزي براي حضور هدفمند درنمايشگاه ميباشد .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
براي حضوري چيره در يك نمايشگاه در آغاز نگاهي به ظرفيت محصول و سرويس ها تازه خويش براي ارائه در يك نمايشگاه نماييد و بعد به اجاره فضاي نمايشگاهي دست بزنند . دقت به اين شركت‌هاي كوچكتر چه بسا اقبال حضور در يك روي داد را از دست بدهند . ۵- گزينش محل در دسترس براي غرفه از ديگر مسائلي كه مي تواند در جذب مخاطبان عمده به غرفه تان اثرگذار باشد و فضاي تعامل في مابين مارك و مشتري را بيشتر كند اين مي‌باشد كه غرفه تان دسترسي راحتي داشته باشد . در اين صورت هست كه پرسنل به شرح و توضيح به بازديدكنندگان غرفه در موضوع توليدات و خدماتشان امداد مي‌نمايند . تا حضوري با ارزش و با كيفيت در نمايشگاه داشته باشيد . ۶- جايگاه غرفه سازي در نمايشگاه با پاره اي هزينه مي توانيد غرفه نيكي داشته باشيد و از فروش و اعتبارتان در نمايشگاه مي توانيد آبادي برابر هزينه غرفه سازي را كسب كنيد . غرفه نمايشگاهي شما صحنه نمايش محل كار عمل و اسكيل و اندازه شركت شما به سايرين هست . نمايشگاه‌ها صحنه نمايش و ويترين برندتان در پيش‌روي بازديد كنندگان زيادي در يك اتفاق افتاد ميباشد . جلب توجه بازديدكنندگان به غرفه تان از ضروريات حضورتان در نمايشگاه است . داشتن غرفه اي جذاب يكي از اين راه هاست . غرفه سازي توسط مجموعه فن اي شما را در اين مسير چيره خواهد كرد . در موضوع مقررات حضور در نمايشگاه و موقعيت انتخاب مكان مناسب در نمايشگاه بيشتر بدانيد . ۷- استفاده از فناوري ها و توليد ها جديد در توليد غرفه نمايشگاهي شما فرصتي براي به سناريو گذاشتن آخرين دستاوردها و نوآوري‌هاي روز هست . بخش اعظمي از شركت‌ها و كارخانه‌هاي توليدي از نمايشگاه فقط به‌عنوان محلي براي نمايش توليدها و جذب خريدار به كارگيري مينمايند كه جذابيت را از غرفه‌ها گرفته مي‌باشد . لزوم به كار گيري از نهايي فناوري هاي روز علمي در نمايشگاه را وقتي عمده خواهيد ديد كه اطلاع داشته باشيد بازديد از غرفه‌هايي كه حداقل يك فناوري جديد براي رو نمايي داشته‌اند با استقبال بيشتري روبرو خواهد شد . خبرها مربوط به رو نمايي از يك دستاورد تازه به سرعت بين همگي بازديدكنندگان نمايشگاه پيچيده و همه براي ديدن اين مال تازه به سمت غرفه موردنظر مي روند . البته برخي از شركت ها به علت خوف از نسخه برداري برداري و بهر برداري به وسيله شركت هاي حريف از كالا تازه شان از اين كار امتناع مي كنند . عدم نمايش توليدها نو و فناوري هاي تازه جذابيت نمايشگاه را از دربين مي برد . صاحبنظران نمايشگاه عدم وجود ابداع در محصولات و به سناريو نگذاشتن توليدات به روز را در نمايشگاه از خلل ها استقبال بازديدكنندگان از نمايشگاه ها مي دادند و قابليت و امكان كاهش حضور مردمان و مخاطبان مختص در نمايشگاه ها را افزايش دهد . پس اگر به دنبال جذب مخاطب عمده در رويدادهاي تخصصي هستيد، ارائه مال تازه و برگزاري مراسم پرده‌برداري را در برنامه ريزي حضور خويش در كنار غرفه نمايشگاهي تان قرار دهيد . ۸- حضور كاركنان حرفه اي در غرفه مدام به تيتر يك كمپاني حرفه‌اي حضوري فن اي داشته باشيد . غرفه شما معرف دفتر كار عمل شماست پس حضور كارمندان خبره و حرفه اي شما در دفتر كار كارتان الزامي است . بازاريابان حياتي خود در غرفه حاضر فرماييد . نداشتن ادبيات درست در نمايشگاه و بازاريابي قوي از رسيدن پيروزي گشوده خواهيد ماند . ۹- به كارگيري از ابزارهاي تعاملي در غرفه سازي و به كار گيري از ايده هاي نمايشگاهي وسيله بازي‌هاي فكري و ابزارهاي سمعي بصري مي‌تواند حداكثر بازديدكننده را جذب نمايد . موجب تعاملات مشتري با برندتان خواهد نمود . به كار گيري از ابزارهايي با انگيزه برندينگ در غرفه نياز به فكر و برنامه ريزي داراست . صرف به كارگيري از يك بازي در غرفه گاهي سبب جذب مخاطبان بي هدف به غرفه شما خواهد شد .
برچسب: غرفه سازي نمايشگاه مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۹:۲۰ توسط:alipour موضوع:

طراح خوب غرفه نمايشگاهي

اكسپوآرت : يك طراح خوب غرفه نمايشگاهي در 4 مسئله مي بايست بضاعت و توان كافي را داشته باشد: - داراي خلاقيت هنري و زيبايي شناسانه باشد . - از علم تخصصي برخوردار و به اصول فني ايجاد وساز غرفه تسلط داشته باشد . - با ضوابط و ويژگي‌هاي برگزاري نمايشگاه آشنا باشد .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
- بضاعت حساب و كتاب مالي و ادراك اقتصادي از هزينه‌هاي ايجاد و ساز را دارا باشد . برآوردن خواسته‌هاي متفاوت صاحبكار با اعتنا به محدوديتهاي مختلف ، ضمن دسستيابي به يك ادغام زيباي بصري با رعايت اصول توليد وساز و خصوصيات فني گهگاه فراوان پيچيده مي‌گردد كه اما چارچو بهاي محدود مالي و اقتصادي كار را پيچيده ترنيز ميكند، زمانيكه قرار مي باشد تمام اتفاقات در يك زمان محدود مالي بيفتد . ويژگي‌هاي اقليمي و فرهنگي محل برگزاري نمايشگاه ، رمانتيك كه مايليم در ذهن بيننده القا كنيم، دقت به اندازه نوروروشنايي محيط، رطوبت، حرارت،ارتفاع سطح غرفه، مقاومت كف، مرحله ديواره‌هاي جانبي،مسير ورود و خروج بازديدكنندگان، مسافت بين كانونهاي تجمع مثلا محل نمايش فيلم و محل ميز اطلاعات از مولفه‌هاي قابل توجه در پباده سازي و ساخت غرفه مي باشند . نبوغ و خلاقيت يك طراح در رسيدن به يك مخلوط ساده و زيباست، اما اين دستور نيازمند موافقت كارفرما ميباشد . هنوز اشخاصي مي باشند كه تصور ميكنند زيبايي در همهمه و تكلف و پيچيدگي بيش‌تر ميباشد . مخلوط متعدد غرفه و ساخت تمايز با غرفه‌هاي ديگر سبب ساز جلب اعتنا بيش‌تر بازديدكنندگان مي گردد و چنانچه اين تمايز با خلاقيت و ابداع يار باشد يك پيام مهم را به بازديدكنندگان القا ميكند و آن پيشتاز بودن شركت و تيم هست ./صمت
برچسب: غرفه سازي نمايشگاه مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۲:۳۷ توسط:alipour موضوع:

پاپ آپ نمايشگاهي

پاپ آپ نمايشگاهي يك استند نمايشگاهي نسبتا والا است كه قابليت سناريو پوستر در بعدها تبارك را دارااست . پاپ آپ نمايشگاهي دارنده مزاياي زيادي مي باشد كه بعضا از آن ها را نام مي بريم: پرتابل بودن (راحتي حمل و نقل و نصب آسان) - حجم و وزن اندك - مقرون به صرفه از حيث هزينه و بها - امكان تغيير‌و تحول تبليغ و پوستر در نمايشگاه هاي گوناگون و . . .ممكن است يك عدد از مهمترين عامل ها خريد پاپ آپ نمايشگاهي از مشاهده كرد مشتري ارزش مطلوب و مقرون به صرفه آن مي‌باشد .قيمت پاپ آپ نمايشگاهي با دقت به ميزان پوشش فضاي آن فراوان كم است و اين كه شما قابليت و امكان اجراي پاپ آپ نمايشگاهي را در نمايشگاهها ، سمينارها و . . . گوناگون بدفعات داريد . اجاره پاپ آپ نمايشگاهي يك عدد از خدمات جديدي هست كه در بازار توسط همياران راه اندازي شده ميباشد .اجاره پاپ آپ نمايشگاهي معمولا يك سوم قيمت خريد پاپ آپ نمايشگاهي مي‌باشد كه اين فرمان پاپ آپ نمايشگاهي را به سازه اي مقرون به صرفه تبديل مي‌نمايد . اضطراري به توضيح كه بها چاپ پاپ آپ نمايشگاهي بصورت اجاره اي نمي‌باشد و فقط اجاره استند پاپ آپ نمايشگاهي مو جود است . برخي از مزاياي اجاره پاپ آپ نمايشگاهي صرفه جويي در هزينه ، راحتي حمل و نقل (چون به عهده فروشنده مي‌باشد ) ، امكان تغيير پباده سازي غرفه در نمايشگاههاي متعدد .
غرفه سازي نمايشگاه مشهد
پاپ آپ نمايشگاهي يك استند نمايشگاهي نسبتا بلندمرتبه مي‌باشد كه قابليت نمايش پوستر در بعد ها تعالي را دارااست . پاپ آپ نمايشگاهي داراي مزاياي متعددي است كه بعضي از آن ها را اسم مي بريم: پرتابل بودن (راحتي حمل و نقل و نصب آسان) - حجم و وزن ناچيز - مقرون به صرفه از حيث هزينه و ارزش - قابليت و امكان تغيير تبليغ و پوستر در نمايشگاه هاي متعدد و . . .احتمالا يك عدد از مهم ترين عوامل خريد پاپ آپ نمايشگاهي از رويت كرد مشتري بها مطلوب و مقرون به صرفه آن است .بها پاپ آپ نمايشگاهي با توجه به مقدار پوشش فضاي آن زياد اندك ميباشد و اين كه شما امكان اجراي پاپ آپ نمايشگاهي را در نمايشگاهها ، سمينارها و . . . متفاوت بدفعات داريد . قيمت پاپ آپ نمايشگاهي به نسبت ساخت غرفه با متريال هاي ديگر كمتر هست و مشتري معمولا راغب به خريد پاپ آپ نمايشگاهي ميباشد .ضروري به توضيح است كه تنظيم پاپ آپ نمايشگاهي به چهره اجاره اي نيز مقدور ميباشد . به اين معني كه هزينه اجاره پاپ آپ نمايشگاهي يك سوم خريد پاپ آپ نمايشگاهي ميباشد كه اين دستور بها پاپ آپ نمايشگاهي را به مراتب ارزان تر مي‌نمايد . در چهره نياز به داده ها بيشتر در قضيه پاپ آپ و ارزش پاپ آپ نمايشگاهي با كارشناسان فروش پارس گرافيك مشاوره كنيد .
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۹:۲۹ توسط:alipour موضوع: